Sách hướng dẫn sử dụng xe đạp điện BATCADDY X3 Classic

Hướng dẫn sử dụng X3 Series X3 Classic X3 Sport X3R LƯU Ý: Vui lòng làm theo tất cả các hướng dẫn lắp ráp. ĐỌC kỹ hướng dẫn để hiểu các quy trình vận hành TRƯỚC KHI bạn chạy caddie. DANH SÁCH ĐÓNG GÓI X3 Classic & X3 Sport 1 Khung xe (bao gồm Bộ bánh trước) 2 Bánh sau (Trái & Phải) 1 Pin, Túi đựng Pin, Pin…

Sách hướng dẫn sử dụng xe đạp điện BATCADDY X8 Pro

Hướng dẫn sử dụng Dòng X8 X8 Pro X8R LƯU Ý: Vui lòng làm theo tất cả các hướng dẫn lắp ráp. ĐỌC kỹ hướng dẫn để hiểu các quy trình vận hành TRƯỚC KHI bạn vận hành caddie của mình. DANH SÁCH ĐÓNG GÓI X8 Pro 1 Khung Caddy 1 Bánh xe chống đầu nhọn & Chốt 2 Bánh sau (Trái & Phải) 1 Bộ Pin (Pin, Túi, Dây dắt) 1 Bộ sạc…

Hướng dẫn sử dụng Xe điện cho Caddie BATCADDY Sê-ri X4

Sổ tay hướng dẫn sử dụng xe đạp điện BATCADDY Sê-ri X4 LƯU Ý: Vui lòng làm theo tất cả các hướng dẫn lắp ráp. ĐỌC kỹ hướng dẫn để hiểu các quy trình vận hành TRƯỚC KHI bạn vận hành caddie của mình. DANH SÁCH ĐÓNG GÓI X4 Classic, X4 Sport Caddy Frame với bánh trước 2 bánh sau (Trái & phải) 1 Bộ pin (Pin, Túi, Dây dắt) 1 Bộ sạc 1 Dụng cụ…

Sách hướng dẫn sử dụng cho xe chơi gôn điện Bat-Caddy X8 Series

Hướng dẫn sử dụng X8 Series X8 Pro X8RATTENTION: Vui lòng làm theo tất cả các hướng dẫn lắp ráp. ĐỌC kỹ hướng dẫn để hiểu các quy trình vận hành TRƯỚC KHI bạn vận hành caddie của mình. DANH SÁCH ĐÓNG GÓI X8 Pro 1 Khung Caddy 1 Bánh xe chống đầu nhọn & Chốt 2 Bánh sau (Trái & Phải) 1 Bộ Pin (Pin, Túi, Dây dắt) 1 Bộ sạc 1…