HoMEDiCS BM-AC107-1PK Hướng dẫn sử dụng thảm kéo giãn nén khí Body Flex

HOMEDiCS BM-AC107-1PK Body Flex Air Compression Mat HƯỚNG DẪN AN TOÀN QUAN TRỌNG KHI SỬ DỤNG CÁC SẢN PHẨM ĐIỆN, LUÔN LUÔN TUÂN THEO CÁC BIỆN PHÁP AN TOÀN CƠ BẢN, BAO GỒM: ĐỌC TẤT CẢ HƯỚNG DẪN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG. NGUY HIỂM– ĐỂ GIẢM THIỂU RỦI RO BỊ ĐIỆN GIẬT: Luôn rút thiết bị này ra khỏi ổ cắm điện ngay sau khi sử dụng và trước khi vệ sinh. KHÔNG BAO GIỜ sử dụng ghim hoặc…