Hướng dẫn sử dụng tai nghe không dây JBL BAR21SUBMK2

Đảm bảo sử dụng an toàn tai nghe không dây JBL BAR21SUBMK2 với các hướng dẫn an toàn quan trọng này. Tìm thông tin hữu ích, bao gồm chi tiết bảo hành và thông tin an toàn, trên JBL webđịa điểm. Làm theo hướng dẫn của nhà sản xuất, chỉ sử dụng các phụ kiện được chỉ định và tham khảo nhân viên dịch vụ có trình độ để thực hiện bất kỳ sửa chữa cần thiết nào.