Hướng dẫn sử dụng tai nghe không dây JBL BAR21SUBMK2

Tai nghe không dây JBL BAR21SUBMK2 Tải xuống thẻ bảo hành đầy đủ và thông tin an toàn cũng như thông tin hữu ích khác từ chúng tôi website: www.jbl.com/warrantyandsafetybooks HƯỚNG DẪN AN TOÀN QUAN TRỌNG Đối với tất cả các sản phẩm Hãy đọc các hướng dẫn này. Giữ các hướng dẫn này. Chú ý đến tất cả các cảnh báo. Thực hiện theo tất cả các hướng dẫn. Chỉ làm sạch bằng vải khô. Không chặn bất cứ lỗ thông hơi nào đang mở. Lắp đặt thiết bị này theo…