PORTA PHONE B4HEPAKR EPAKR Hướng dẫn sử dụng từ xa-thu phát song công đầy đủ 2.4 GHz

PORTA PHONE B4HEPAKR EPAKR Full Duplex 2.4 GHz Hướng dẫn sử dụng Từ xa BẬT / TẮT Nguồn BẬT / TẮT Nguồn BẬT: Nhấn và giữ nút nguồn cho đến khi đèn LED XANH nhấp nháy hoặc sáng lên. TẮT nguồn: Nhấn và giữ nút nguồn cho đến khi đèn LED ĐỎ nhấp nháy. Ghép nối (Chế độ đăng ký) Nhấn và giữ nút nguồn để bật nguồn tai nghe…