Hướng dẫn Sử dụng Hệ thống Âm nhạc Tích hợp JBL L75MS

Hệ thống âm nhạc tích hợp JBL L75MS Hệ thống âm nhạc tích hợp Xác minh nội dung hộp Xác định vị trí loa Đặt công tắc đường viền âm trầm dựa trên vị trí gần loa với các ranh giới bên như tường và bên trong tủ sách hoặc tủ. Khi gần đến ranh giới, công tắc phải ở vị trí -3dB để duy trì âm trầm mức…