Hướng dẫn sử dụng Apple MV7N2 AirPods with Charging Case

Apple MV7N2 AirPods with Charging Case Kết nối với các thiết bị khác Với AirPods trong hộp và nắp mở, nhấn nút cho đến khi đèn nhấp nháy. Sau đó, chuyển đến cài đặt Bluetooth và chọn AirPods. Điều khiển AirPods Nhấn đúp vào AirPods để phát hoặc chuyển tiếp. Nói “Hey Siri” để thực hiện những việc như phát một bài hát, gọi điện hoặc nhận chỉ đường. …