hướng dẫn sử dụng apple AirPods Pro Gen 2

apple AirPods Pro Gen 2 An toàn và xử lý Để biết thêm thông tin về an toàn và xử lý, hãy xem Hướng dẫn sử dụng AirPods tại support.apple.com/guide/airpods Thông tin an toàn quan trọng Xử lý AirPods và vỏ cẩn thận. Chúng chứa các thành phần điện tử nhạy cảm, bao gồm cả pin và có thể bị hỏng, suy giảm chức năng hoặc gây thương tích nếu bị rơi, bị cháy, bị đâm thủng, bị nghiền nát, bị tháo rời hoặc nếu bị hở…