Tấm sạc Mouse A669 với Hướng dẫn MagSafe

Tìm hiểu cách sử dụng Tấm sạc Mous A669 với MagSafe® một cách an toàn và đúng cách trong hướng dẫn sử dụng này. Đảm bảo khả năng tương thích và tránh nhiễu với các vật kim loại để có hiệu suất sạc tối ưu. Bao gồm đế sạc và cáp USB-C.