Hướng dẫn từ xa thông minh SAMSUNG RMCSPB1SP1

Điều khiển từ xa thông minh Samsung (Nguồn) Nhấn để bật hoặc tắt Máy chiếu. (Trợ lý giọng nói) Chạy Trợ lý giọng nói. Nhấn và giữ nút, nói một lệnh, sau đó nhả nút để chạy Trợ lý giọng nói. • Các ngôn ngữ và tính năng của Trợ lý giọng nói được hỗ trợ có thể khác nhau tùy theo khu vực địa lý. Giữ điều khiển từ xa hơn 0.6 inch…