Hướng dẫn gắn kết sạc tương thích Mous A-555 MagSafe

Tìm hiểu cách sử dụng Đế sạc tương thích MagSafe® (kiểu A-532, A-554, A-555) một cách an toàn với tập sách hướng dẫn này. Đầu vào nằm trong khoảng từ 5V-3A đến 12-V1.67A và đầu ra nằm trong khoảng từ 5W đến 15W. Hoàn hảo để sử dụng trong xe hơi của bạn hoặc trên một bề mặt phẳng. ID FCC: 2AN72-A532, IC: 26279-A532.