Hướng dẫn sử dụng đồng hồ thông minh LOL SURPRISE 576303

Khám phá LOL bất ngờ! Hướng dẫn sử dụng Smartwatch & Camera 2.0 cho số kiểu máy 576303 và 576310. Tìm hiểu cách tương tác với Sprint, tùy chỉnh kiểu dáng của Diva và khám phá các tính năng của nó. Có sẵn bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp, tiếng Hà Lan, tiếng Đức, tiếng Ý và tiếng Ba Lan.