anko 43190454 Hướng dẫn sử dụng Loa Bluetooth Light up Party

anko 43190454 Loa Bluetooth Light up Party Vui lòng đọc kỹ tất cả các hướng dẫn và giữ lại để sử dụng sau này. Các biện pháp phòng ngừa quan trọng Không để thiết bị bị nhỏ giọt hoặc bắn tung tóe và không được đặt các vật thể chứa chất lỏng, chẳng hạn như bình hoa lên trên thiết bị. Khoảng cách tối thiểu 100 cm xung quanh thiết bị để đủ …