Hướng dẫn về bộ sạc tương thích Mous A-527 MagSafe

Tìm hiểu cách thiết lập và sử dụng an toàn Bộ sạc tương thích MagSafe của Mous A-527 với các hướng dẫn sau. Đảm bảo căn chỉnh đúng cách và tránh đặt các vật bằng kim loại giữa điện thoại và bộ sạc để tránh quá nhiệt và hư hỏng. Sử dụng với điện thoại hoặc vỏ điện thoại tương thích với MagSafe để có kết quả tốt nhất.