STIEBEL ELTRON logo

Bộ chiết rót nước muối STIEBEL ELTRON 233307 WPSF

Bộ chiết rót nước muối STIEBEL ELTRON 233307 WPSF

Thông tin chung

This document is intended for qualified contractors
Lưu ý: Read these instructions carefully before using the appliance and retain them for future reference. Pass on these instructions to a new user if required.
Các ký hiệu khác trong tài liệu này
Lưu ý: General information is identifed by the adjacent symbol.

Biểu tượng này chỉ ra rằng bạn phải làm điều gì đó. Hành động bạn cần thực hiện được mô tả từng bước.

Tài liệu liên quan
Heat pump operating and installation instructions
Đơn vị đo lường
Note: All measurements are given in mm unless stated oth­erwise.

Sự An Toàn

Only a qualified contractor should carry out installation, com­missioning, maintenance and repair of the appliance.
 Hướng dẫn an toàn chung
Chúng tôi đảm bảo chức năng không gặp sự cố và độ tin cậy khi vận hành chỉ khi các phụ kiện và phụ tùng thay thế chính hãng dành cho thiết bị được sử dụng.
Hướng dẫn, tiêu chuẩn và quy định
Note: Observe all applicable national and regional regula­tion
Mục đích sử dụng
The brine charging unit is a multi-function valve for filling and filtering brine-based fluids. Any other use beyond that described shall be deemed inappro­priate. Observation of these instructions and of the instructions for any accessories used is also part of the correct use of this appliance.

Mô tả sản phẩm

The product includes a safety valve, a pressure gauge, a filter, a quick-action air vent valve and a microbubble separator.

Tiêu chuẩn giao hàng

 • Van an toàn
 • Móc chìa khóa

Chuẩn bị

The product is installed in the heat source system in the heat pump installation room.

 • Observe the flow direction (see chapter “Specification/Dimensions and connections”).
 • When installing the product, ensure that it is horizontal and free from stress.

Khoảng cách tối thiểu 

STIEBEL ELTRON 233307 WPSF Brine Filling Unit 1

Maintain the minimum clearances to ensure trouble-free operation of the appliance and facilitate maintenance work.

Lắp ráp

Fitting the drain hose 

 •  Fit the drain hose supplied to the safety valve.
 • Size the drain hose so that brine can drain off unimpeded when the safety valve is fully opened.
 • Lay the safety valve drain hose with a constant fall to the drain.
 •  Ensure that the safety valve drain hose is open to the outside.

Charging the heat source system

STIEBEL ELTRON 233307 WPSF Brine Filling Unit 2

 1. Shut-off valve, heat source flow
 2. Quick-action air vent valves
 3. Shut-off valve, heat pump flow
 4. Điền
 5. Xả hết nước
 • Close the shut-off valve in the heat source flow.
 • Open the shut-off valve in the heat pump flow.
 • Connect the refrigerant flow line to the charging side of the unit.
 • Connect the refrigerant return line to the draining side of the unit.
 •  Carry out a pressure test. Remove the safety valve and in­sert the plug supplied.

STIEBEL ELTRON 233307 WPSF Brine Filling Unit 3

 1. Van an toàn
 2. Phích cắm
 • Check for tightness.
 •  Charge the heat source system to the required operating pressure. For this, observe the maximum operating pres­sure (see chapter “Specification/ Data table”)
 •  Close the shut-off valve in the heat pump flow.
 •  Remove the plug and refit the safety valve.
 •  Vent the heat source system via the quick-action air vent valve.
 •  After venting, close the quick-action air vent valve.

Removing the strainer
If there is a high pressure drop in the heat source system, you can remove the strainer in the filter chamber of the product (see chapter “Specification/ Pressure drop diagram”).

Tổn thất vật chất 

For opening and closing the filter chamber, use exclusively the hook wrench supplied.

STIEBEL ELTRON 233307 WPSF Brine Filling Unit 4

 1. Lọc
 2. Hộp lọc
 • Open the filter chamber. Remove the filter cartridge.
 • Remove the strainer from the heat pump flow.
 •  Re-insert the filter cartridge. Close the filter chamber.
 •  Tighten the cover with a torque of 15 Nm.
 •  Open the shut-off valves in the heat source flow and the heat pump flow.
 •  Vent the heat source system via the quick-action air vent valve.
 •  After venting, close the quick-action air vent valve.

bảo trì

 • Clean the filter cartridge if required.

Đặc điểm kỹ thuật

Kích thước và kết nối 

STIEBEL ELTRON 233307 WPSF Brine Filling Unit 5

STIEBEL ELTRON 233307 WPSF Brine Filling Unit 7

Pressure drop diagram 

STIEBEL ELTRON 233307 WPSF Brine Filling Unit 6

 • Y Pressure drop [hPa]
 • X Flow rate [1/h]
 • 1 Pressure drop with filter cartridge and strainer
 • 2 Pressure drop with filter cartridge

Bảng dữ liệu

STIEBEL ELTRON 233307 WPSF Brine Filling Unit 8

Bảo đảm

The guarantee conditions of our German companies do not apply to appliances acquired outside of Germany. In countries where our subsidiaries sell our products a guarantee can only be issued by those subsidiaries. Such guarantee is only grant­ed if the subsidiary has issued its own terms of guarantee. No other guarantee will be granted. We shall not provide any guarantee for appliances acquired in countries where we have no subsidiary to sell our products. This will not affect warranties issued by any importers.

Môi trường và tái chế

Chúng tôi sẽ yêu cầu bạn giúp bảo vệ môi trường. Sau khi sử dụng, vứt bỏ các vật liệu khác nhau theo quy định của quốc gia.

Tài liệu / Nguồn lực

Bộ chiết rót nước muối STIEBEL ELTRON 233307 WPSF [pdf] Hướng dẫn cài đặt
233307, Bộ chiết rót nước muối WPSF, Bộ chiết rót nước muối 233307 WPSF

Để lại một bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn.