SAMSUNG QN85QN85BAFXZC Smart LED TV LOGO

SAMSUNG QN85QN85BAFXZC Smart LED TV

SAMSUNG QN85QN85BAFXZC Smart LED TV PRODUCT

 

CÁC BỘ PHẬN HẾTVIEW

SAMSUNG QN85QN85BAFXZC Smart LED TV 1

 

75QN8 B

65.7 inch 1670.0 mm

167.00 cm

37.7 inch 957.4 mm

 

95.74 cm

1.1 inch 27.7 mm

2.77 cm

 

 

40.1 inches

1019.8 mm

101.98 cm

12.3 inch 313.5 mm

31.35 cm)

 

 

74.5 inch 189 cm

 

75.0 lbs 34.0 kg

 

lbs 88.0

39.9 kg

 

85QN8 B

74.5 inch 1892.2 mm

189.22 cm

42.6 inches

1081.9 mm

108.19 cm

1.1 inches 27.2 mm2.72 cm

 

45.1 inches

1144.8 mm

114.48 cm

12.9 inch 326.6 mm

32.66 cm

 

84.5 inch 214 cm

 

94.1 lbs 42.7 kg

 

108.7 lbs 49.3 kg

0 ~ 9, A ~ Z

SAMSUNG QN85QN85BAFXZC Smart LED TV2

  VESA  x  mm mm  x 4
75QN8 B 400 x 400  

11-13

 

M8

85QN8 B 600 x 400
0~9, A~Z

How We Fix it

SAMSUNG QN85QN85BAFXZC Smart LED TV 3

SAMSUNG QN85QN85BAFXZC Smart LED TV 4

Connecting Options

SAMSUNG QN85QN85BAFXZC Smart LED TV 5

How we fix it

SAMSUNG QN85QN85BAFXZC Smart LED TV 6

SAMSUNG QN85QN85BAFXZC Smart LED TV 7

SAMSUNG QN85QN85BAFXZC Smart LED TV 8

SAMSUNG QN85QN85BAFXZC Smart LED TV 9

Adjustabe Hieght

SAMSUNG QN85QN85BAFXZC Smart LED TV 10

SAMSUNG QN85QN85BAFXZC Smart LED TV 11SAMSUNG QN85QN85BAFXZC Smart LED TV 12

SAMSUNG QN85QN85BAFXZC Smart LED TV 13

 

HOW WE CONNECT IT

SAMSUNG QN85QN85BAFXZC Smart LED TV 14SAMSUNG QN85QN85BAFXZC Smart LED TV 15

HOW WE SWITCH ON AND OFF IT?

SAMSUNG QN85QN85BAFXZC Smart LED TV 16

Tài liệu / Nguồn lực

SAMSUNG QN85QN85BAFXZC Smart LED TV [pdf] Hướng dẫn sử dụng
QN85QN85BAFXZC Smart LED TV, QN85QN85BAFXZC, Smart LED TV

Để lại một bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn.