Hướng dẫn sử dụng Smart TV 43K HDR QLED SAMSUNG QE90QN43BAT 4 inch

QE43QN90BAT 43-Inch 4K HDR QLED Smart TV

43QN9*B 43QNB9*
50QN9*B 50QNB9*
55QN9*B 55QNB9*
65QN9*B 65QNB9*
*: 0 ~ 9, A ~ Z

37.8 inch (960.8 mm) (96.08 cm)
43.8 inch (1113.6 mm) (111.36 cm)
48.3 inch (1227.4 mm) (122.74 cm)
56.9 inch (1446.3 mm) (144.63 cm)

22.0 inch (558.9 mm) (55.89 cm)
25.4 inch (644.1 mm) (64.41 cm)
27.8 inch (705.6 mm) (70.56 cm)
32.6 inch (828.7 mm) (82.87 cm)

1.1 inch (26.9 mm) (2.69 cm)
1.1 inch (26.9 mm) (2.69 cm)
1.0 inch (25.9 mm) (2.59 cm)
1.0 inch (25.9 mm) (2.59 cm)

24.5 inch (623.4 mm) (62.34 cm)
27.9 inch (708.9 mm) (70.89 cm)
30.2 inch (768.0 mm) (76.80 cm)
35.1 inch (891.4 mm) (89.14 cm)

8.8 inch (223.0 mm) (22.30 cm)
8.8 inch (223.0 mm) (22.30 cm)
9.3 inch (235.6 mm) (23.56 cm)
11.2 inch (285.7 mm) (28.57 cm)

42.5 inch (108 cm)
49.5 inch (125 cm)
54.6 inch (138 cm)
64.5 inch (163 cm)

20.3 lbs (9.2 kg)
30.9 lbs (14.0 kg)
39.0 lbs (17.7 kg)
53.8 lbs (24.4 kg)

30.4 lbs (13.8 kg)
41.0 lbs (18.6 kg)
48.2 lbs (21.9 kg)
69.2 lbs (31.4 kg)

*: 0 ~ 9, A ~ Z

43QN9*B 43QNB9*
50QN9*B 50QNB9*
55QN9*B 55QNB9*
65QN9*B 65QNB9*

VESA x (mm)

(Mm)

200 x 200 400 x 300

11-13

x 4 M8

43 -
50

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT NHANH

HƯỚNG DẪN D'INSTALLATION RAPIDE

GUÍA RÁPIDA DE CONFIGURACIÓN

GUIA RÁPIDO DE INSTALAÇÃO

KURZANLEITUNG ZUR KONFIGURATION

55 -

GUIDA DI CÀI ĐẶT RAPIDA

65

BN68-13659D-01

1
3 x 4 (M4 x L14)
5 43
6

x 4
(M4 x L14)

43-50

55-65

x 4
(M4 x L14)

x 4
(M4 x L14)

2

x 2
(M4 x L14)
4

x 2
(M4 x L14)

50-65

Tài liệu / Nguồn lực

SAMSUNG QE43QN90BAT 43-Inch 4K HDR QLED Smart TV [pdf] Hướng dẫn sử dụng
QE43QN90BAT, 43-Inch 4K HDR QLED Smart TV, QE43QN90BAT 43-Inch 4K HDR QLED Smart TV

Để lại một bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn.