logo samsung

SAMSUNG 85″ QLED 4K Smart TV

SAMSUNG 85 QLED 4K Smart TV-fig1

CHIỀU HƯỚNG

SAMSUNG 85 QLED 4K Smart TV-fig2

                   
 

75Q6 * B

66.0 inch (1676.7 mm) (167.67 cm) 37.8 inch (959.8 mm) (95.98 cm) 1.0 inch (26.6 mm) (2.66 cm) 39.3 inch (997.3 mm) (99.73 cm) 40.2 inch (1022.3 mm) (102.23 cm) 12.6 inches (320.0 mm) (32.00 cm)  

74.5 inch (189 cm)

 

69.2 lbs (31.4 kg)

 

70.5 lbs (32.0 kg)

 

85Q6 * B

74.8 inch (1900.9 mm) (190.09 cm) 42.7 inches (1085.7 mm) (108.57 cm) 1.1 inch (26.9 mm) (2.69 cm) 44.2 inches (1123.3 mm) (112.33 cm) 45.2 inch (1148.3 mm) (114.83 cm) 13.6 inch (345.1 mm) (34.51 cm)  

84.5 inch (214 cm)

 

91.5 lbs (41.5 kg)

 

93.7 lbs (42.5 kg)

SAMSUNG 85 QLED 4K Smart TV-fig9

  VESA  x  (Mm)  (Mm)  x 4
75Q6 * B 400 x 400  

11-13

 

M8

85Q6 * B 600 x 400

TRONG CÁI HỘP

SAMSUNG 85 QLED 4K Smart TV-fig3

MỞ HỘP

SAMSUNG 85 QLED 4K Smart TV-fig10

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT

SAMSUNG 85 QLED 4K Smart TV-fig4
SAMSUNG 85 QLED 4K Smart TV-fig5
SAMSUNG 85 QLED 4K Smart TV-fig6
SAMSUNG 85 QLED 4K Smart TV-fig7
SAMSUNG 85 QLED 4K Smart TV-fig8

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN

SAMSUNG 85 QLED 4K Smart TV-fig11

Tài liệu / Nguồn lực

SAMSUNG 85" QLED 4K Smart TV [pdf] Hướng dẫn sử dụng
85 QLED, 4K Smart TV, Smart TV, TV

Để lại một bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn.