Hướng dẫn Sử dụng Thiết bị Xử lý Dữ liệu Tự động MIKO 3 EMK301

Bộ xử lý dữ liệu tự động MIKO 3 EMK301 Bằng việc sử dụng Miko 3, bạn đồng ý với các điều khoản và chính sách tại miko.ai/terms, bao gồm cả Chính sách quyền riêng tư của Miko. Thận trọng - Sản phẩm hoạt động bằng điện: Cũng như tất cả các sản phẩm điện, cần tuân thủ các biện pháp phòng ngừa trong quá trình xử lý và sử dụng để tránh bị điện giật. Thận trọng- Chỉ nên sạc pin…