LOGO của nhà cung cấp dịch vụ

Máy lọc không khí Carbon Carrier UVCAP-01WAR có UV

Carrier-UVCAP-01WAR-Máy lọc không khí-Carbon-với-UV

GIỚI THIỆU

CAC/BDP (sau đây gọi là “Công ty”) bảo hành sản phẩm này khỏi hỏng hóc do lỗi vật liệu hoặc tay nghề trong điều kiện sử dụng bình thường và bảo trì như sau. Tất cả các thời hạn bảo hành bắt đầu vào ngày cài đặt ban đầu. Nếu một bộ phận bị lỗi do lỗi trong thời gian bảo hành áp dụng, Công ty sẽ cung cấp một bộ phận mới hoặc được tái sản xuất, theo lựa chọn của Công ty, để thay thế bộ phận bị lỗi mà không tính phí cho bộ phận đó. Ngoài ra, và tùy theo lựa chọn của mình, Công ty sẽ cung cấp một khoản tín dụng bằng giá bán tại nhà máy khi đó cho một phần tương đương mới đối với giá mua lẻ một sản phẩm mới của Công ty. Trừ khi có quy định khác ở đây, đó là nghĩa vụ độc quyền của Công ty theo bảo hành này đối với lỗi sản phẩm. Bảo hành có giới hạn này tuân theo tất cả các điều khoản, điều kiện, giới hạn và loại trừ được liệt kê bên dưới và ở mặt sau (nếu có) của tài liệu này.

ỨNG DỤNG DÂN CƯ
Bảo hành này chỉ dành cho chủ sở hữu mua ban đầu và các chủ sở hữu tiếp theo trong phạm vi và như đã nêu trong Điều kiện bảo hành và
dưới. Thời hạn bảo hành có giới hạn tính bằng năm, tùy thuộc vào bộ phận và người yêu cầu, như trong bảng dưới đây.

  Bảo hành có giới hạn (Năm)
Sản phẩm Chủ sở hữu ban đầu Chủ sở hữu tiếp theo
Máy lọc không khí carbon với thiết bị UV* 10 (hoặc 5) 5 ‡
 • Lõi carbon và bóng đèn UV không được bảo hành
 • Nếu được đăng ký hợp lệ trong vòng 90 ngày, nếu không thì là 5 năm (ngoại trừ ở California và Quebec và các khu vực pháp lý khác cấm lợi ích bảo hành có điều kiện khi đăng ký, không bắt buộc phải đăng ký để có được thời gian bảo hành dài hơn). Xem Điều Kiện Bảo Hành bên dưới
 • Ở Texas và các khu vực pháp lý khác nếu có, thời hạn bảo hành của chủ sở hữu tiếp theo sẽ khớp với thời hạn bảo hành của chủ sở hữu ban đầu (10 hoặc 5 năm, dựa trên
  đăng ký), như được mô tả trong luật hiện hành.

CÁC ỨNG DỤNG KHÁC

Thời hạn bảo hành là một (1) năm cho tất cả các ứng dụng như vậy. Bảo hành chỉ dành cho chủ sở hữu ban đầu và không có sẵn cho các chủ sở hữu tiếp theo.
Hiệu quả của Máy lọc không khí carbon với tia cực tím (UVCAPXXC2015) để loại bỏ Escherichia coli (>99%), Staphylococcus cholermidis (>99.9%), vi-rút corona 229E (95%) và vi khuẩn MS-2 (>99.99%) khỏi các bề mặt được xử lý sau khi 24 giờ đã được chứng minh trong thử nghiệm ASTM E3135-18 do phòng thí nghiệm bên thứ ba thực hiện trong điều kiện nhiệt độ và độ ẩm xung quanh.

Hiệu quả của Máy lọc không khí carbon với tia cực tím (UVCAPXXC2015) để loại bỏ mầm bệnh thay thế trong không khí, vi khuẩn MS-2, đã được chứng minh với tốc độ phân hủy (k) là 0.162860 và Tốc độ phân phối không khí sạch (CADR) là 130.6 cfm trong 60 phút trong thử nghiệm buồng do phòng thí nghiệm bên thứ ba thực hiện sử dụng buồng 1007 ft3 với luồng không khí 1,220 cfm, nhiệt độ thử nghiệm 74-77°F và độ ẩm tương đối 45.1-46.6%.

BIỆN PHÁP XỬ LÍ: Chủ sở hữu phải thông báo cho Công ty bằng văn bản, bằng thư được chứng nhận hoặc bảo đảm tới CAC/BDP, Yêu cầu bảo hành, PO
Box 4808, Syracuse, New York 13221, về bất kỳ lỗi hoặc khiếu nại nào đối với sản phẩm, nêu rõ lỗi hoặc khiếu nại và yêu cầu cụ thể về sửa chữa, thay thế hoặc sửa chữa khác đối với sản phẩm được bảo hành, gửi qua đường bưu điện ít nhất ba mươi (30) ngày trước theo đuổi bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục hợp pháp nào.

ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH

 1. Để có được thời gian bảo hành dài hơn như trong bảng dưới chủ sở hữu ban đầu, sản phẩm phải được đăng ký hợp lệ tại www.cac-bdp-all.com trong vòng chín mươi (90) ngày kể từ khi cài đặt ban đầu. Ở những khu vực tài phán mà pháp luật nghiêm cấm quyền lợi bảo hành dựa trên điều kiện đăng ký, thì việc đăng ký là không bắt buộc và thời hạn bảo hành dài hơn được hiển thị sẽ được áp dụng
 2. Trường hợp sản phẩm được lắp đặt trong một ngôi nhà mới xây, ngày lắp đặt là ngày chủ nhà mua nhà từ người xây dựng.
 3. Nếu không thể xác minh được ngày lắp đặt ban đầu thì thời hạn bảo hành sẽ bắt đầu sau chín mươi (90) ngày kể từ ngày sản xuất sản phẩm (như được chỉ định bởi kiểu máy và số sê-ri). Bằng chứng mua hàng có thể được yêu cầu tại thời điểm dịch vụ.
 4. Thời hạn bảo hành các bộ phận giới hạn như được trình bày trong bảng dưới các chủ sở hữu tiếp theo không yêu cầu đăng ký.
 5. Sản phẩm phải được lắp đặt đúng cách và bởi kỹ thuật viên HVAC được cấp phép.
 6. Bảo hành chỉ áp dụng cho các sản phẩm còn lại ở vị trí lắp đặt ban đầu.
 7. Việc lắp đặt, sử dụng, chăm sóc và bảo trì phải diễn ra bình thường và tuân theo các hướng dẫn có trong Hướng dẫn lắp đặt, Hướng dẫn sử dụng của Chủ sở hữu và thông tin dịch vụ của Công ty.
 8. Các bộ phận bị lỗi phải được trả lại cho nhà phân phối thông qua một đại lý dịch vụ đã đăng ký để nhận tín dụng.

GIỚI HẠN BẢO HÀNH: TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM VÀ / HOẶC CÁC ĐIỀU KIỆN NGỤ Ý (BAO GỒM CÁC ĐẢM BẢO NGỤ Ý HOẶC CÁC ĐIỀU KIỆN VỀ KHẢ NĂNG LÃNH ĐẠO VÀ PHÙ HỢP VỚI VIỆC SỬ DỤNG CỤ THỂ HOẶC MỤC ĐÍCH) ĐƯỢC GIỚI HẠN TRONG THỜI HẠN CỦA BẢO HÀNH CÓ GIỚI HẠN NÀY. MỘT SỐ THỐNG KÊ HOẶC TỈNH THÀNH KHÔNG CHO PHÉP GIỚI HẠN VỀ BAO LÂU THỜI GIAN BẢO HÀNH HOẶC ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC GỢI Ý, VÌ VẬY NHỮNG ĐIỀU TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO BẠN. CÁC BẢO HÀNH RÕ RÀNG ĐƯỢC THỰC HIỆN TRONG BẢO HÀNH NÀY LÀ ĐỘC QUYỀN VÀ CÓ THỂ KHÔNG ĐƯỢC BẤT KỲ NHÀ PHÂN PHỐI, ĐẠI LÝ HOẶC THAY ĐỔI NÀO KHÁC.

BẢO HÀNH NÀY KHÔNG BAO GIỜ:

 1. Nhân công hoặc các chi phí khác phát sinh để chẩn đoán, sửa chữa, tháo gỡ, lắp đặt, vận chuyển, bảo dưỡng hoặc xử lý các bộ phận bị lỗi, hoặc bộ phận thay thế hoặc đơn vị mới.
 2.  Bất kỳ sản phẩm nào không được lắp đặt theo tiêu chuẩn hiệu quả khu vực hiện hành do Bộ Năng lượng ban hành.
 3. Bất kỳ sản phẩm nào được mua qua Internet.
 4. Bảo trì bình thường như được nêu trong hướng dẫn lắp đặt và bảo dưỡng hoặc Sách hướng dẫn của Chủ sở hữu, bao gồm làm sạch và / hoặc thay thế và bôi trơn bộ lọc.
 5. Lỗi, hư hỏng hoặc sửa chữa do lắp đặt sai, sử dụng sai, lạm dụng, bảo dưỡng không đúng cách, thay đổi trái phép hoặc vận hành không đúng cách
 6. Không thể khởi động hoặc hư hỏng do voltage tình trạng, cầu chì bị nổ, cầu dao hở, hoặc sự không phù hợp, không có sẵn, hoặc gián đoạn của nhà cung cấp dịch vụ điện, Internet, hoặc dịch vụ của nhà cung cấp thiết bị di động hoặc mạng gia đình của bạn.
 7. Hỏng hóc hoặc hư hỏng do lũ lụt, gió, hỏa hoạn, sét đánh, tai nạn, môi trường ăn mòn (rỉ sét, v.v.) hoặc các điều kiện khác ngoài tầm kiểm soát của Công ty.
 8. Các bộ phận không được cung cấp hoặc chỉ định bởi Công ty, hoặc các hư hỏng do sử dụng chúng.
 9. Sản phẩm được lắp đặt bên ngoài Hoa Kỳ hoặc Canada.
 10. Chi phí điện hoặc nhiên liệu, hoặc tăng chi phí điện hoặc nhiên liệu vì bất kỳ lý do gì, bao gồm cả việc sử dụng thêm hoặc bất thường nhiệt điện bổ sung.
 11. BẤT KỲ SỞ HỮU ĐẶC BIỆT, GIÁN TIẾP HOẶC LÀ HẬU QUẢ HOẶC THIỆT HẠI THƯƠNG MẠI DƯỚI BẤT KỲ TÍNH CHẤT NÀO. Một số tiểu bang hoặc tỉnh không cho phép loại trừ các thiệt hại ngẫu nhiên hoặc do hậu quả, vì vậy giới hạn trên có thể không áp dụng cho bạn

Bảo hành này cung cấp cho bạn các quyền pháp lý cụ thể và bạn cũng có thể có các quyền khác khác nhau giữa các tiểu bang hoặc tỉnh này sang tỉnh khác.

Bảo hành có giới hạn cho Máy lọc không khí Carbon với UV
ĐỐI VỚI DỊCH VỤ BẢO HÀNH HOẶC SỬA CHỮA:
Liên hệ với trình cài đặt hoặc đại lý. Bạn có thể tìm thấy tên của trình cài đặt trên thiết bị hoặc trong Gói dành cho Chủ sở hữu của mình. Bạn cũng có thể tìm thấy một đại lý trực tuyến tại www.cac-bdp-all.com.
Để được trợ giúp thêm, hãy liên hệ: CAC/BDP, Quan hệ Khách hàng, Điện thoại 1-888-695-1488.

ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM: Đăng ký sản phẩm của bạn trực tuyến tại www.cac-bdp-all.com. Giữ lại tài liệu này cho hồ sơ của bạn.

Số mô hình
serial Number
Ngày cài đặt
Được cài đặt bởi
Tên chủ sở hữu
Địa chỉ lắp đặt

© 2023 Nhà cung cấp dịch vụ. Đã đăng ký Bản quyền.
Một công ty vận chuyển
Ngày xuất bản: 1/23
Danh mục số: UVCAP-01WAR

Nhà sản xuất có quyền thay đổi, bất cứ lúc nào, thông số kỹ thuật và thiết kế mà không cần thông báo và không có nghĩa vụ.

Tài liệu / Nguồn lực

Máy lọc không khí Carbon Carrier UVCAP-01WAR có UV [pdf] Hướng dẫn sử dụng
Máy Lọc Không Khí Carbon UVCAP-01WAR với UV, UVCAP-01WAR, Máy Lọc Không Khí Carbon với UV, Máy Lọc Không Khí Carbon, Máy Lọc Không Khí, Máy Lọc

dự án

Để lại một bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *