logo ankoCat Tower XL

anko 43072910 Cat Tower XL

Nội dung

anko 43072910 Cat Tower XL- Nội dunganko 43072910 Cat Tower XL- Nội dung 2

Hướng Dẫn

Bước 1.
Vặn bảng dưới cùng (số 1 x1) vào nhà mèo (số 2 x1) bằng cách sử dụng phím lục giác và vít (B x 1). Vặn hai cực (Số 9 x 1 & Số 10 x 1) vào bo mạch dưới cùng bằng cách sử dụng phím lục giác và vít (A x 2). Chèn các vít (C x 2) vào đầu các cực (Số 9 x 1 & Số 10 x 1).anko 43072910 Cat Tower XL- Bước 1Bước 2.
Vặn các cọc (Số 12 x 2) vào nhà mèo (Số 2 x 1) bằng chìa khóa lục giác và vít (A x 2). Lắp các vít (C x 2) vào các cực (Số 12 x 2).

anko 43072910 Cat Tower XL- Bước 2Bước 3.
Đặt bảng giữa (số 3 x 1) lên. Vặn bốn cực (Số 9 x 1 & Số 10 x 1 & Số 11 x 1 & Số 12 x 1) trên vít C, sau đó lắp các vít (C x 3) vào các cực (Số 9 x 1 & Số 10 x 1 & Số 12 x 1). Tham khảo hình ảnh bên dưới.anko 43072910 Cat Tower XL- Bước 3

Bước 4.
Vặn bo tròn (Số 4 x 1) vào vít C. Đặt giường vật nuôi ở giữa (Số 8 x 1) vào cực (Số 12 x 1), cực vít (Số 12 x 1) trên vít C, lắp vít (C x 1) vào cực (No 12 x 1).anko 43072910 Cat Tower XL- Bước 4

Bước 5.
Đặt bảng trên cùng (số 6 x 1) lên. Vặn ba cực (No.11 x 1 & No.13 x 1 & No.14 x 1) vào vít C như hình bên dưới.anko 43072910 Cat Tower XL- Bước 4

Bước 6.
Đặt bảng trên cùng (số 6 x 1) lên. Bắt vít giường hình vuông trên đỉnh vật nuôi (Số 7 x 2) trên cực (Số 13 x 1 & Số 14 x 1), bảng tròn vặn vít (Số 4 x 1) trên cực (Số 11 x 1). Sử dụng phím Hex và vít (B x 1) để vặn bo mạch trên cùng (Số 6 x 1) cùng với ngôi nhà tròn của mèo (Số 5 x 1).

anko 43072910 Cat Tower XL- Bước 6

Chú ý: Đồ chơi thú cưng - Không dành cho trẻ em.
Chủ vật nuôi có trách nhiệm nếu đồ chơi này phù hợp với phong cách chơi của thú cưng.
Không có đồ chơi thú cưng nào là không thể phá hủy và có thể bị hỏng trong quá trình chơi.
Để đảm bảo an toàn cho thú cưng của bạn, hãy kiểm tra thường xuyên và loại bỏ nếu bị hư hỏng.
Luôn giám sát thú cưng của bạn trong quá trình chơi.

Tài liệu / Nguồn lực

anko 43072910 Cat Tower XL [pdf] Hướng dẫn
43072910, Cat Tower XL

Để lại một bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn.