ALORAIR Sentinel HD90 Dehumidifier LOGO

ALORAIR Sentinel HD90 Dehumidifier

ALORAIR Sentinel HD90 Dehumidifier PRODCT

  • Model NO: Sentinel HD90Power
  • Supply: 110/120VAC, 60 Hz, 5.56 Amps
  • Động cơ được bảo vệ nhiệt
  • Môi chất lạnh: R410a, 21.9 Ounce
  • Maximum Design Pressure: 35 Bar High Side 15 Bar Low Side
  • Capacity: 90 PPD  80˚F, 60% RH
  • Số sê-ri: S01060 Sản xuất tại PRC

ALORAIR Sentinel HD90 Dehumidifier 1

Tài liệu / Nguồn lực

ALORAIR Sentinel HD90 Dehumidifier [pdf] Hướng dẫn
Sentinel HD90 Dehumidifier, Sentinel HD90, Dehumidifier

Để lại một bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn.