Посібник користувача
Монітор артеріального тиску
Модель BP2, BP2A

1. Основи

Цей посібник містить інструкції, необхідні для безпечної експлуатації виробу відповідно до його функцій та використання за призначенням. Дотримання цього посібника є необхідною умовою належної роботи виробу та правильної експлуатації та забезпечує безпеку пацієнта та оператора.

1.1 Безпека
Попередження та попередження

 • Перед використанням продукту переконайтесь, що ви уважно прочитали цей посібник та повністю зрозуміли відповідні запобіжні заходи та ризики.
 • Цей продукт розроблений для практичного використання, але не замінює відвідування лікаря.
 • Цей продукт не призначений або призначений для повної діагностики серцевих захворювань. Цей продукт ніколи не слід використовувати як основу для початку або модифікації лікування без незалежного підтвердження медичним обстеженням.
 • Дані та результати, що відображаються на виробі, служать лише для ознайомлення і не можуть бути безпосередньо використані для діагностичної інтерпретації або лікування.
 • Не намагайтеся самодіагностуватись або проводити самолікування на основі результатів запису та аналізу. Самодіагностика або самолікування можуть призвести до погіршення вашого здоров’я.
 • Користувачі завжди повинні проконсультуватися зі своїм лікарем, якщо вони помічають зміни у своєму здоров’ї.
 • Ми не рекомендуємо використовувати цей виріб, якщо у вас є кардіостимулятор або інші імплантовані вироби. Дотримуйтесь порад лікаря, якщо це можливо.
 • Не використовуйте цей продукт із дефібрилятором.
 • Ніколи не занурюйте виріб у воду або інші рідини. Не чистіть виріб ацетоном або іншими летючими розчинами.
 • Не кидайте цей виріб і не піддавайте його сильним ударам.
 • Не розміщуйте цей виріб у посудинах під тиском або продуктах стерилізації газу.
 • Не розбирайте та не модифікуйте виріб, оскільки це може призвести до пошкодження, несправності або перешкоджання роботі виробу.
 • Не підключайте виріб до іншого виробу, не описаного в Інструкції з використання, оскільки це може призвести до пошкодження або несправності.
 • Цей виріб не призначений для використання людьми (включаючи дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими навичками або з недостатнім досвідом та / або з недостатніми знаннями, за винятком випадків, коли вони контролюються особою, яка несе відповідальність за їх безпеку, або вони отримують вказівки від цієї особи щодо використання продукту. Дітей слід спостерігати за виробом, щоб не грати з ним.
 • Не допускайте контакту електродів виробу з іншими струмопровідними частинами (включаючи землю).
 • Не використовуйте продукт людям з чутливою шкірою або алергією.
 • НЕ використовуйте цей продукт немовлятам, дітям молодшого віку, дітям або особам, які не можуть висловити себе.
 • Не зберігайте виріб у таких місцях: місця, де виріб піддається дії прямих сонячних променів, високих температур або рівня вологи або сильного забруднення; місця поблизу джерел води або вогню; або місця, що зазнають сильних електромагнітних впливів.
 • Цей продукт відображає зміни серцевого ритму, артеріального тиску тощо, що можуть мати різні причини. Вони можуть бути нешкідливими, але можуть бути спричинені хворобами чи захворюваннями різного ступеня тяжкості. Будь ласка, зверніться до медичного спеціаліста, якщо ви вважаєте, що у вас може бути якась хвороба.
 • Вимірювання життєво важливих ознак, таких як ті, що зроблені з цим продуктом, не може ідентифікувати всі захворювання. Незалежно від вимірювань, проведених за допомогою цього продукту, вам слід негайно проконсультуватися з лікарем, якщо у вас виникли симптоми, які можуть свідчити про гостре захворювання.
 • Не займайтесь самодіагностикою та не займайтеся самолікуванням на основі цього продукту без консультації з лікарем. Зокрема, не починайте приймати будь-які нові ліки та не змінюйте тип та / або дозування будь-яких існуючих ліків без попереднього дозволу.
 • Цей продукт не може замінити медичний огляд, роботу серця або інших органів, а також медичні записи електрокардіограми, які вимагають більш складних вимірювань.
 • Ми рекомендуємо вам записати криві ЕКГ та інші вимірювання та, якщо потрібно, надати їх своєму лікарю.
 • Очистіть виріб та манжету сухою м’якою тканиною або тканиною dampз водою та нейтральним миючим засобом. Ніколи не використовуйте спирт, бензол, розчинник або інші агресивні хімікати для чищення виробу або манжети.
 • Уникайте щільного складання манжети або тривалого зберігання шланга, щільно скрученого, оскільки така обробка може скоротити термін служби компонентів.
 • Виріб та манжета не є водостійкими. Запобігайте забрудненню виробу та манжети дощем, потом та водою.
 • Для вимірювання артеріального тиску руку потрібно стискати манжетою настільки сильно, щоб тимчасово зупинити кровотік через артерію. Це може спричинити біль, оніміння або тимчасову червону мітку на руці. Цей стан з’являється особливо тоді, коли вимірювання повторюється послідовно. Будь-який біль, оніміння або червоні сліди з часом зникнуть.
 • Занадто часті вимірювання можуть спричинити травму для пацієнта через перешкоди кровотоку.
 • Перед використанням цього продукту на руці з артеріо-венозним (AV) шунтом проконсультуйтеся зі своїм лікарем.
 • Зверніться до свого лікаря перед використанням цього монітора, якщо у вас була мастектомія або кліренс лімфатичних вузлів.
 • Герметизація ТРК може тимчасово спричинити втрату функції одночасно використовуваного моніторингового продукту на тій самій кінцівці.
 • Перед використанням продукту проконсультуйтеся з лікарем, якщо у вас є серйозні проблеми з кровотоком або розлади крові, оскільки надування манжети може спричинити синці.
 • Будь ласка, не допускайте, щоб робота продукту призвела до тривалого порушення циркуляції крові пацієнта.
 • Не накладайте манжету на руку з прикріпленим іншим медичним електрообладнанням. Обладнання може не працювати належним чином.
 • Люди, які мають сильний дефіцит кровообігу в руці, перед використанням продукту повинні проконсультуватися з лікарем, щоб уникнути медичних проблем.
 • Не самостійно діагностуйте результати вимірювань і не починайте лікування самостійно. Завжди консультуйтеся зі своїм лікарем для оцінки результатів та лікування.
 • Не накладайте манжету на руку з незагоєною раною, оскільки це може призвести до подальшої травми.
 • Не накладайте манжету на руку, яка отримує внутрішньовенне крапельне вливання або переливання крові. Це може спричинити травми або нещасні випадки.
 • Знімайте щільний або щільний одяг з руки під час вимірювання.
 • Якщо рука пацієнта знаходиться поза вказаним діапазоном окружності, це може призвести до неправильних результатів вимірювань.
 • Продукт не призначений для використання з новонародженими, вагітними, включаючи пре-еклampтик, пацієнти.
 • Не використовуйте виріб там, де є такі легкозаймисті гази, як анестезуючі гази. Це може спричинити вибух.
 • Не використовуйте виріб у зоні ВЧ хірургічного обладнання, МРТ, КТ-сканера або в середовищі, багатому киснем.
 • Заміна акумулятора, призначеного для заміни лише обслуговуючим персоналом, за допомогою інструменту, а заміна неадекватно навченого персоналу може призвести до пошкодження або опіку.
 • Пацієнт - призначений оператор.
 • Не виконуйте обслуговування та технічне обслуговування, поки виріб використовується.
 • Пацієнт може безпечно використовувати всі функції виробу, а пацієнт може підтримувати виріб, уважно читаючи розділ 7.
 • Цей виріб випромінює радіочастоти (ВЧ) в діапазоні 2.4 ГГц. НЕ використовуйте цей виріб у місцях, де ВЧ обмежені, наприклад, на літаку. Вимкніть функцію Bluetooth у цьому виробі та вийміть батареї, коли перебуваєте в зоні з обмеженим діапазоном. Для отримання додаткової інформації про можливі обмеження зверніться до документації щодо використання Bluetooth FCC.
 • НЕ використовуйте цей виріб одночасно з іншим медичним електричним обладнанням (ME). Це може призвести до неправильної роботи виробу та / або призвести до неточних показників артеріального тиску та / або записів ЕКГ.
 • Джерела електромагнітних порушень можуть впливати на цей виріб (наприклад, мобільні телефони, мікрохвильові плити, діатермія, літотрипсія, електрокаутеризація, RFID, електромагнітні протиугінні системи та металошукачі), намагайтесь триматися подалі від них під час вимірювань.
 • Використання аксесуарів та кабелів, крім зазначених або наданих виробником, може призвести до збільшення електромагнітних випромінювань або зниження електромагнітної стійкості виробу та призвести до неправильної роботи.
 • Тлумачення цього продукту є потенційними знахідками, а не повною діагностикою серцевих захворювань. Усі тлумачення слід повторитиviewвидане медичним працівником для прийняття клінічних рішень.
 • НЕ використовуйте цей продукт у присутності легкозаймистих анестетиків або наркотиків.
 • НЕ використовуйте цей виріб під час заряджання.
 • Залишайтеся нерухомими під час запису ЕКГ.
 • Детектори ЕКГ розроблені та протестовані лише на записах свинцю I та II.

2. Введення

2.1 Призначення
Пристрій має відступи для вимірювання артеріального тиску або електрокардіограми (ЕКГ) в домашніх умовах або в закладах охорони здоров’я.
Пристрій являє собою вимірювач артеріального тиску, призначений для вимірювання артеріального тиску та частоти пульсу у дорослого населення.
Виріб призначений для вимірювання, відображення, зберігання та повторного використанняview одноканальних ритмів ЕКГ у дорослих і дає деякі запропоновані симптоми, такі як регулярний ритм, нерегулярний ритм, низький ЧСС та високий ЧСС.
2.2 Протипоказання
Цей продукт протипоказаний для використання в амбулаторних умовах.
Цей продукт протипоказаний для використання на літаках.
2.3 Про товар
назва продукту: Монітор артеріального тиску
Модель продукту: BP2 (включає NIBP + ЕКГ), BP2A (тільки NIBP)

Монітор артеріального тиску Viatom BP2

1. Світлодіодний екран

 • Відображення дати, часу, стану живлення тощо.
 • Відображення процесу та результатів вимірювання ЕКГ та артеріального тиску.

2. Кнопка Пуск / Зупинка

 • Увімкнення / вимкнення живлення
 • Увімкнення: натисніть кнопку, щоб увімкнути.
 • Вимкнення: Натисніть і утримуйте кнопку, щоб вимкнути живлення.
 • Натисніть, щоб увімкнути пристрій, і натисніть ще раз, щоб почати вимірювати артеріальний тиск.
 • Натисніть, щоб увімкнути пристрій, і торкніться електродів, щоб розпочати вимірювання ЕКГ.

3. Кнопка пам'яті

 • Натисніть, щоб повторитиview історичні дані.

4. Світлодіодний індикатор

 •  Горить синій індикатор: акумулятор заряджається.
 • Синє світло вимкнено: акумулятор повністю заряджений, не заряджається

5. Електрод ЕКГ

 • Торкніться їх, щоб почати вимірювати ЕКГ різними методами.

6. Роз'єм USB

 • Він підключається зарядним кабелем.

Символи 2.4

Монітор артеріального тиску Viatom BP2 - символи

3. Використання Продукту

3.1 Зарядіть акумулятор
Заряджайте виріб за допомогою кабелю USB. Підключіть USB-кабель до зарядного пристрою USB або до ПК. Для повного заряджання знадобиться 2 години. Коли акумулятор повністю зарядиться, індикатор буде синім.
Виріб працює при дуже низькому енергоспоживанні, і одна зарядка, як правило, працює місяцями.
Екранні символи акумулятора, які вказують на стан акумулятора, можна побачити на екрані.
примітки: Виріб не можна використовувати під час заряджання, і, вибираючи сторонній адаптер зарядки, виберіть той, який відповідає IEC60950 або IEC60601-1.

3.2 Виміряйте артеріальний тиск
3.2.1 Накладання манжети на руку

 1. Оберніть манжету навколо плеча, приблизно на 1-2 см вище внутрішньої частини ліктя, як показано.
 2. Покладіть манжету безпосередньо на шкіру, оскільки одяг може спричинити слабкий пульс та призвести до помилки вимірювання.
 3. Звуження верхньої частини руки, спричинене згортанням сорочки, може перешкоджати точним показникам.
 4. Переконайтеся, що позначка положення артерії співпадає з артерією.

3.2.2 Як правильно сидіти
Щоб провести вимірювання, вам потрібно розслабитися та зручно розташуватися. Сядьте на стілець, ноги не схрестивши, а ступні ляжте на підлогу. Покладіть ліву руку на стіл, щоб манжета була на одному рівні з вашим серцем.

Монітор артеріального тиску Viatom BP2 - Як правильно сидіти

Примітка:

 • Артеріальний тиск може відрізнятися між правою і лівою рукою, а показники виміряного артеріального тиску можуть бути різними. Viatom рекомендує завжди використовувати одну і ту ж руку для вимірювання. Якщо показники артеріального тиску між обома руками суттєво різняться, проконсультуйтеся з лікарем, щоб визначити, яку руку використовувати для вимірювань.
 • Для нагрівання продукту від мінімальної температури зберігання між використаннями потрібно близько 5 с, поки продукт не буде готовий до використання за призначенням, коли температура навколишнього середовища дорівнює 20 ° C, а час приблизно 5 с, щоб виріб охолодився від максимальна температура зберігання між використаннями, поки виріб не буде готовим до використання за призначенням, коли температура навколишнього середовища дорівнює 20 ° C.

3.2.3 Процес вимірювання

 1. Натисніть, щоб увімкнути пристрій, і натисніть ще раз, щоб почати вимірювати артеріальний тиск.
 2. Виріб автоматично повільно здуває манжету під час вимірювання, типове вимірювання триває близько 30 секунд.
  Монітор артеріального тиску Viatom BP2 - Процес вимірювання 1
 3. Коли вимірювання закінчиться, у виробі з’являться показники артеріального тиску.
  Монітор артеріального тиску Viatom BP2 - Процес вимірювання 2
 4. Після закінчення вимірювання виріб автоматично випустить манжетний газ.
 5. Натисніть кнопку, щоб вимкнути живлення після вимірювання, а потім зніміть манжету.
 6. Натисніть кнопку пам’яті, щоб повторитиview історичні дані. Показники артеріального тиску з'являться у виробі

Примітка:

 • Виріб має функцію автоматичного відключення живлення, яка автоматично вимикає живлення через одну хвилину після вимірювання.
 • Під час вимірювання слід зберігати нерухомість і не стискати манжету. Зупиніть вимірювання, коли у виробі з’явиться результат тиску. В іншому випадку вимірювання може бути здійснено, а показники артеріального тиску можуть бути неточними.
 • Пристрій може зберігати максимум 100 показань даних артеріального тиску. Найстаріший запис буде замінено, коли почнуться 101-й показ. Будь ласка, завантажуйте дані вчасно.

Принцип вимірювання NIBP
Спосіб вимірювання NIBP - це метод коливань. Вимірювання коливань здійснюється за допомогою автоматичного насоса накачування. Коли тиск досить високий, щоб перекрити артеріальний кровотік, він повільно здувається і реєструє всі зміни тиску в манжеті в процесі дефляції для розрахунку кров'яного тиску на основі певного алгоритму. Комп’ютер вирішить, чи достатньо точна якість сигналу. Якщо сигнал недостатньо точний (наприклад, раптовий рух або дотик манжети під час вимірювання), апарат припинить здувати повітря або повторно надути його, або відмовиться від цього вимірювання та розрахунку.
Етапи операції, необхідні для отримання точних рутинних вимірювань артеріального тиску в стані спокою для гіпертонії, включаючи:
- Положення пацієнта при нормальному використанні, включаючи зручне сидіння, ноги не схрещені, ступні плоскі на підлозі, спина та рука підпираються, середина манжети на рівні правого передсердя серця.
- Пацієнт повинен бути максимально розслабленим і не повинен розмовляти під час процедури вимірювання.
- Перше читання має пройти 5 хвилин.
- Положення оператора при звичайному використанні.

3.3 Виміряти ЕКГ
3.3.1 Перед використанням ЕКГ

 • Перед використанням функції ЕКГ зверніть увагу на наступні моменти, щоб отримати точні вимірювання.
 • Електрод ЕКГ повинен розташовуватися безпосередньо до шкіри.
 • Якщо ваша шкіра або руки сухі, зволожите їх за допомогою оголошенняamp тканини перед вимірюванням.
 • Якщо електроди ЕКГ забруднені, видаліть забруднення м’якою тканиною або ватяною паличкою dampз дезінфікуючим спиртом.
 • Під час вимірювання не торкайтесь свого тіла рукою, якою проводите вимірювання.
 • Зверніть увагу, що між правою та лівою рукою не повинно бути контактів зі шкірою. В іншому випадку вимірювання не може бути зроблене правильно.
 • Під час вимірювання залишайтеся нерухомими, не говоріть і тримайте виріб нерухомим. Будь-які рухи будуть фальсифікувати вимірювання.
 • Якщо можливо, вимірюйте, сидячи, а не стоячи.

3.3.2 Процес вимірювання

1.Натисніть, щоб увімкнути пристрій, і торкніться електродів, щоб розпочати вимірювання ЕКГ.
→ Метод А: Ведіть I, правою рукою в ліву руку
Монітор артеріального тиску Viatom BP2 - Процес вимірювання 3
→ Спосіб B: Провід II, права рука до лівого живота

Монітор артеріального тиску Viatom BP2 - Процес вимірювання 4

2. Тримайте акуратно торкаючись електродів протягом 30 секунд.

Тримайте акуратно електроди протягом 30 секунд.

3. Коли панель, якщо вона повністю заповнена, виріб покаже результат вимірювання.

Монітор артеріального тиску Viatom BP2 - результат вимірювання

4. Натисніть кнопку пам’яті, щоб повторитиview історичні дані.

Примітка:

 • Не натискайте виріб занадто сильно на шкіру, що може призвести до перешкод ЕМГ (електроміографії).
 • Пристрій може зберігати максимум 10 записів для даних ЕКГ. Найстаріший запис буде замінено, коли надійде 11-й запис. Будь ласка, завантажуйте дані вчасно.

Принцип вимірювання ЕКГ
Продукт збирає дані ЕКГ через різницю потенціалів поверхні тіла через ЕКГ -електрод і отримує точні дані ЕКГ після ampочищено та відфільтровано, а потім відображається на екрані.
Нерегулярне серцебиття: якщо швидкість зміни частоти серцевих скорочень перевищує певний поріг під час вимірювання, це оцінюється як нерегулярне серцебиття.
Високий ЧСС: ЧСС > 120 / хв
Низький ЧСС: ЧСС rate 50 / хв
Якщо результати вимірювань не відповідають “Нерегулярний такт”, “Високий ЧСС” та “Низький ЧСС”, тоді судіть “Регулярний такт”.

НЕ Bluetooth
Bluetooth продукту буде ввімкнено автоматично лише тоді, коли екран засвітиться.
1) Переконайтеся, що екран продукту ввімкнено, щоб утримувати Bluetooth увімкненим.
2) Переконайтеся, що телефон телефону Bluetooth увімкнено.
3) Виберіть ідентифікатор продукту з телефону, тоді продукт буде успішно з'єднаний із вашим телефоном.
4) Ви можете експортувати виміряні дані, включаючи дані SYS, DIS, ЕКГ, на свій телефон.

Примітка:

 • Технологія Bluetooth базується на радіозв'язку, що забезпечує швидку та надійну передачу даних.
  Bluetooth використовує безліцензійний, доступний у всьому світі діапазон частот в діапазоні ISM, призначений для забезпечення сумісності зв'язку у всьому світі.
 • Відстань спарювання та передачі бездротової функції становить 1.5 метри, як правило. Якщо бездротовий зв'язок затримується або виникає збій між телефоном і виробом, ви спробуєте зменшити відстань між телефоном і виробом.
 • Виріб може поєднуватись і передавати з телефоном в середовищі бездротового співіснування (наприклад, мікрохвильові печі, стільникові телефони, маршрутизатори, радіостанції, електромагнітні протиугінні системи та металошукачі), але інший бездротовий виріб все одно може взаємодіяти зі створенням пари та передачею між телефоном і продукт у невизначеному середовищі. Якщо дисплей телефону та пристрою не відповідає, можливо, доведеться змінити середовище.

4. Виправлення неполадок

Монітор артеріального тиску Viatom BP2 - Усунення несправностей

5. Аксесуари

Монітор артеріального тиску Viatom BP2 - аксесуари

6 Технічні характеристики

Монітор артеріального тиску Viatom BP2 - Технічні характеристики 1

Монітор артеріального тиску Viatom BP2 - Технічні характеристики 2

Монітор артеріального тиску Viatom BP2 - Технічні характеристики 3

7. Технічне обслуговування та прибирання

Технічне обслуговування 7.1
Щоб захистити свій виріб від пошкодження, дотримуйтесь наступного:

 • Зберігайте виріб та компоненти у чистому, безпечному місці.
 • Не мийте виріб та будь-які його компоненти та не занурюйте у воду.
 • Не розбирайте і не намагайтесь відремонтувати виріб чи компоненти.
 • Не піддавайте виріб дії екстремальних температур, вологості, пилу або прямих сонячних променів.
 • Манжета містить чутливий повітронепроникний міхур. Поводьтеся з цим обережно і уникайте всіх типів напружень через скручування або вигинання.
 • Чистіть виріб м'якою сухою ганчіркою. Не використовуйте бензин, розріджувачі або подібні розчинники. Плями на манжеті можна обережно видалити за допомогою оголошенняamp тканина та мильні розчини. Манжету не можна прати!
 • Не кидайте інструмент і не обробляйте його будь-яким чином грубо. Уникайте сильних вібрацій.
 • Ніколи не відкривайте виріб! В іншому випадку калібрування виробника стає недійсним!

7.2 Очищення
Продукт можна багаторазово використовувати. Будь ласка, очистіть перед повторним використанням наступним чином:

 • Очистіть виріб м’якою сухою тканиною із 70% спиртом.
 • Не використовуйте бензин, розріджувачі або подібні розчинники.
 • Обережно почистіть манжету тканиною, змоченою 70% спиртом.
 • Манжету не можна мити.
 • Очистіть виріб та манжету для рук, а потім дайте йому висохнути на повітрі.

7.3 Утилізація


Батареї та електронні прилади слід утилізувати відповідно до місцевих норм, а не з побутовими відходами.

8. Заява FCC

Ідентифікатор FCC: 2ADXK-8621
Будь-які зміни або модифікації, які не були прямо схвалені стороною, відповідальною за відповідність, можуть призвести до скасування повноважень користувача на експлуатацію обладнання.
Цей пристрій відповідає частині 15 Правил FCC. Експлуатація підпорядковується наступним двом умовам:
(1) Цей пристрій не може створювати шкідливих перешкод та
(2) цей пристрій повинен приймати будь-які перешкоди, включаючи перешкоди, які можуть спричинити небажану роботу.

примітки: Це обладнання було протестовано та встановлено, що воно відповідає обмеженням для цифрових пристроїв класу B відповідно до частини 15 Правил FCC. Ці обмеження покликані забезпечити розумний захист від шкідливих перешкод у житловій установці. Це обладнання генерує використання та може випромінювати радіочастотну енергію і, якщо його не встановити та використовувати відповідно до інструкцій, може спричинити шкідливі перешкоди для радіозв'язку. Однак немає гарантії, що перешкоди не будуть виникати в певній установці. Якщо це обладнання спричиняє шкідливі перешкоди для радіо- чи телевізійного прийому, що можна визначити, вимкнувши та ввімкнувши обладнання, користувачеві рекомендується спробувати виправити перешкоди одним або кількома з наступних заходів:
-Переорієнтуйте або перемістіть приймальну антену.
-Збільште відстань між обладнанням та приймачем.
-Підключіть обладнання до розетки, що відрізняється від тієї, до якої підключений приймач.
-Зверніться по допомогу до дилера або досвідченого техніка радіо / телебачення.

Пристрій оцінено на відповідність загальним вимогам до радіочастотного впливу. Пристрій можна використовувати в портативному режимі експозиції без обмежень.

9. Електромагнітна сумісність

Виріб відповідає вимогам EN 60601-1-2.
УВАГАПопередження та попередження

 • Використання аксесуарів, відмінних від зазначених у цьому посібнику, може призвести до збільшення електромагнітних випромінювань або зниження електромагнітної стійкості обладнання.
 • Виріб або його компоненти не можна використовувати поруч із іншим обладнанням або складати з ним.
 • Виріб потребує спеціальних запобіжних заходів щодо електромагнітної сумісності, його потрібно встановити та ввести в експлуатацію відповідно до інформації про електромагнітну сумісність, подану нижче.
 • Інші продукти можуть заважати цьому продукту, навіть якщо вони відповідають вимогам CISPR.
 • Коли введений сигнал нижче мінімуму ampВідповідно до технічних характеристик, це може призвести до помилкових вимірювань.
 • Портативне та мобільне обладнання зв'язку може вплинути на продуктивність цього виробу.
 • Інші вироби, які мають радіочастотний передавач або джерело, можуть впливати на цей виріб (наприклад, стільникові телефони, КПК та ПК з бездротовою функцією).

Керівництво та декларація - Електромагнітні випромінювання

Керівництво та декларація - електромагнітний імунітет
Керівництво та декларація - електромагнітний імунітет
Керівництво та декларація - електромагнітний імунітет

Керівництво та декларація - електромагнітний імунітет 1

Керівництво та декларація - електромагнітний імунітет 2

Примітка 1: При частотах від 80 МГц до 800 МГц застосовується відстань розділення для вищого діапазону частот.
Примітка 2. Ці вказівки можуть застосовуватися не у всіх ситуаціях. На поширення електромагніту впливає поглинання та відбиття від конструкцій, предметів та людей.

a Діапазони ISM (промислові, наукові та медичні) від 0,15 МГц до 80 МГц становлять від 6,765 до 6,795 МГц; Від 13,553 МГц до 13,567 МГц; Від 26,957 МГц до 27,283 МГц; і від 40,66 МГц до 40,70 МГц. Діапазони любительських радіостанцій від 0,15 МГц до 80 МГц становлять від 1,8 МГц до 2,0 МГц, 3,5 МГц до 4,0 МГц, 5,3 МГц до 5,4 МГц, від 7 МГц до 7,3 МГц , 10,1 МГц - 10,15 МГц, 14 - 14,2 МГц, 18,07 - 18,17 МГц, 21,0 - 21,4 МГц, 24,89 - 24,99 МГц, 28,0 Від 29,7 до 50,0 МГц та від 54,0 до XNUMX МГц.

b Рівні відповідності в діапазонах частот ISM від 150 кГц до 80 МГц та в діапазоні частот від 80 МГц до 2,7 ГГц призначені для зменшення ймовірності того, що мобільне / портативне комунікаційне обладнання може спричинити перешкоди, якщо воно ненавмисно занесене в зони для пацієнтів. З цієї причини додатковий коефіцієнт 10/3 був включений у формули, що використовуються при розрахунку рекомендованої відстані поділу для передавачів у цих діапазонах частот.

c Напруженість поля від стаціонарних передавачів, таких як базові станції для радіо (стільникових / бездротових) телефонів та наземних мобільних радіостанцій, аматорське радіо, AM та FM радіомовлення та телевізійне мовлення не може бути теоретично передбачена з точністю. Щоб оцінити електромагнітне середовище, пов’язане із стаціонарними радіочастотними передавачами, слід розглянути електромагнітне обстеження ділянки. Якщо виміряна напруженість поля в місці, де використовується монітор артеріального тиску, перевищує відповідний рівень відповідності РЧ, слід перевіряти монітор артеріального тиску для перевірки нормальної роботи. Якщо спостерігаються ненормальні показники, можуть знадобитися додаткові заходи, такі як переорієнтація або переміщення монітора артеріального тиску.

d У діапазоні частот від 150 кГц до 80 МГц напруженість поля повинна бути менше 3 В / м.

Рекомендована відстань між портативним та мобільним радіочастотним зв’язком

Symbol
Шеньчжень Viatom Technology Co., Ltd.
4E, корпус 3, Індустріальний парк Tingwei, No6
Liufang Road, Block 67, Xin'an Street,
Район Баоань, Шеньчжень 518101 Гуандун
Китай
www.viatomtech.com
info@viatomtech.com

PN: 255-01761-00 Версія: жовтень 2019 р

Монітор артеріального тиску Viatom BP2 & BP2A Посібник користувача - Завантажити [оптимізовано]
Монітор артеріального тиску Viatom BP2 & BP2A Посібник користувача - Завантажити

Приєднуйтесь до розмови

6 Коментарі

 1. Дякую за гарне виконання. Я хотів би знати, як встановити час і дату. З повагою

  Danke für die gute Ausführung.
  Ich hätte gerne gewusst wie Uhr und Datum eingestellt werden.
  МФГ

  1. Відповідь самому собі: після створення пари з iPhone вимкніть і знову ввімкніть пристрій. Коли він знову з’єднується з телефоном, він вибирає звідти дату й час. Як не дивно, він не синхронізує дату й час, коли ви налаштовуєте його та підключаєте до телефону вперше.

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікований. Обов'язкові поля позначені * *