Посібник користувача anko DP317 Hollywood Mirror

anko DP317 Hollywood Mirror Warnings Перш ніж використовувати цей пристрій, прочитайте та дотримуйтесь усіх попереджень та інструкцій у цьому посібнику, навіть якщо ви знайомі з цим виробом. Цей прилад не призначений для використання особами (включаючи дітей) зі зниженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями або з відсутністю досвіду та знань, якщо вони не…