Kullanım kılavuzu
Kan basıncı monitörü
Model BP2, BP2A

1. Temel Bilgiler

Bu kılavuz, ürünü güvenli ve işlevine ve kullanım amacına uygun olarak çalıştırmak için gerekli talimatları içerir. Bu kılavuza uyulması, doğru ürün performansı ve doğru çalıştırma için bir ön koşuldur ve hasta ve operatör güvenliğini sağlar.

1.1 Güvenliği
Uyarılar ve Dikkat Edici Öneriler

 • Ürünü kullanmadan önce, lütfen bu kılavuzu iyice okuduğunuzdan ve ilgili önlemleri ve riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun.
 • Bu ürün pratik kullanım için tasarlanmıştır ancak doktor ziyaretinin yerini tutmaz.
 • Bu ürün, kalp rahatsızlıklarının tam teşhisi için tasarlanmamıştır veya amaçlanmamıştır. Bu ürün, tıbbi muayene ile bağımsız onay olmaksızın asla tedaviye başlamak veya değiştirmek için bir temel olarak kullanılmamalıdır.
 • Ürün üzerinde görüntülenen veriler ve sonuçlar yalnızca referans amaçlıdır ve tanısal yorum veya tedavi için doğrudan kullanılamaz.
 • Kayıt sonuçlarına ve analize dayalı olarak kendi kendine teşhis veya kendi kendine tedavi girişiminde bulunmayın. Kendi kendine teşhis veya kendi kendine tedavi sağlığınızın bozulmasına neden olabilir.
 • Kullanıcılar, sağlıklarında değişiklik fark ederlerse her zaman doktorlarına danışmalıdır.
 • Kalp pili veya implante edilmiş diğer ürünleriniz varsa bu ürünü kullanmamanızı öneririz. Varsa, doktorunuzun verdiği tavsiyelere uyun.
 • Bu ürünü defibrilatörle kullanmayın.
 • Ürünü asla suya veya diğer sıvılara daldırmayın. Ürünü aseton veya diğer uçucu solüsyonlarla temizlemeyin.
 • Bu ürünü düşürmeyin veya güçlü darbeye maruz bırakmayın.
 • Bu ürünü basınçlı kaplara veya gaz sterilizasyon ürününe yerleştirmeyin.
 • Ürünün hasar görmesine, arızalanmasına veya çalışmasının engellenmesine neden olabileceğinden ürünü sökmeyin ve üzerinde değişiklik yapmayın.
 • Ürünü, Kullanım Talimatında açıklanmayan başka bir ürünle birbirine bağlamayın çünkü bu, hasara veya arızaya neden olabilir.
 • Bu ürün, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından denetlenmedikçe veya bu kişiler tarafından denetlenmedikçe (çocuklar dahil) kısıtlı fiziksel, duyusal veya zihinsel becerilere sahip veya deneyimsiz ve / veya bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. bu kişiden ürünün nasıl kullanılacağına dair talimatlar. Ürünle oynamadıklarından emin olmak için ürün çevresinde çocuklar denetlenmelidir.
 • Ürünün elektrotlarının diğer iletken parçalarla (toprak dahil) temas etmesine izin vermeyin.
 • Ürünü cildi hassas veya alerjisi olan kişilerde kullanmayın.
 • Bu ürünü bebekler, küçük çocuklar, çocuklar veya kendilerini ifade edemeyen kişiler üzerinde KULLANMAYIN.
 • Ürünü aşağıdaki yerlerde saklamayın: ürünün doğrudan güneş ışığına, yüksek sıcaklıklara veya nem seviyelerine veya aşırı kirlenmeye maruz kaldığı yerler; su veya ateş kaynaklarına yakın yerler; veya güçlü elektromanyetik etkilere maruz kalan yerler.
 • Bu ürün, çeşitli farklı nedenlere sahip olabilecek kalp ritmi ve kan basıncı vb. Değişiklikleri gösterir. Bunlar zararsız olabilir, ancak farklı derecelerde hastalıklar veya hastalıklar tarafından da tetiklenebilir. Bir hastalığınız veya hastalığınız olabileceğine inanıyorsanız lütfen bir tıp uzmanına danışın.
 • Bu ürünle alınanlara benzer yaşamsal belirti ölçümleri tüm hastalıkları tanımlayamaz. Bu ürünü kullanarak yapılan ölçümden bağımsız olarak, akut hastalığı işaret edebilecek semptomlarla karşılaşırsanız derhal doktorunuza danışmalısınız.
 • Doktorunuza danışmadan bu ürüne dayanarak kendi kendinize teşhis koymayın veya kendi kendinize ilaç vermeyin. Özellikle, önceden onay almadan yeni bir ilaç almaya başlamayın veya mevcut herhangi bir ilacın tipini ve / veya dozajını değiştirmeyin.
 • Bu ürün, tıbbi muayenenin veya kalbinizin veya diğer organ fonksiyonunuzun veya daha karmaşık ölçümler gerektiren tıbbi elektrokardiyogram kayıtlarının yerini tutmaz.
 • EKG eğrilerini ve diğer ölçümleri kaydetmenizi ve gerekirse doktorunuza vermenizi tavsiye ederiz.
 • Ürünü ve manşeti kuru, yumuşak bir bezle veya bir bezle temizleyin dampsu ve nötr bir deterjan ile sonlandırılmıştır. Ürünü veya manşeti temizlemek için asla alkol, benzen, tiner veya diğer sert kimyasalları kullanmayın.
 • Kelepçeyi sıkıca katlamaktan veya hortumu uzun süre sıkıca bükmekten kaçının, çünkü bu tür işlemler parçaların ömrünü kısaltabilir.
 • Ürün ve manşet suya dayanıklı değildir. Yağmur, ter ve suyun ürünü ve manşeti kirletmesini önleyin.
 • Kan basıncını ölçmek için, kol, arterden kan akışını geçici olarak durduracak kadar sert bir şekilde manşet tarafından sıkıştırılmalıdır. Bu ağrıya, uyuşukluğa veya kolda geçici kırmızı lekeye neden olabilir. Bu durum özellikle ölçüm art arda tekrarlandığında ortaya çıkacaktır. Herhangi bir ağrı, uyuşma veya kırmızı izler zamanla kaybolur.
 • Çok sık ölçüm yapılması, kan akışının engellenmesi nedeniyle hastanın yaralanmasına neden olabilir.
 • Bu ürünü arterio-venöz (AV) şantlı bir kol üzerinde kullanmadan önce doktorunuza danışın.
 • Mastektomi veya lenf nodu temizliği geçirdiyseniz, bu monitörü kullanmadan önce doktorunuza danışın.
 • CUFF'un basınçlandırılması, aynı uzuvda aynı anda kullanılan izleme ürününün geçici olarak işlev kaybına neden olabilir.
 • Kolluğun şişmesi morarmaya neden olabileceğinden, ciddi kan akışı problemleriniz veya kan bozukluklarınız varsa ürünü kullanmadan önce doktorunuza danışın.
 • Lütfen ürünün çalışmasının hastanın kan dolaşımının uzun süreli bozulmasına neden olmasını önleyin.
 • Manşonu başka bir tıbbi elektrikli ekipmanın bağlı olduğu bir kola uygulamayın. Ekipman düzgün çalışmayabilir.
 • Kolunda ciddi dolaşım bozukluğu olan kişiler, tıbbi sorunlardan kaçınmak için ürünü kullanmadan önce bir doktora danışmalıdır.
 • Ölçüm sonuçlarını kendi kendinize teşhis etmeyin ve tedaviye kendiniz başlayın. Sonuçların ve tedavinin değerlendirilmesi için daima doktorunuza danışın.
 • Daha fazla yaralanmaya neden olabileceğinden kafı iyileşmemiş bir yara olan bir kola uygulamayın.
 • Manşeti intravenöz damla veya kan transfüzyonu yapılan bir kola uygulamayın. Yaralanmalara veya kazalara neden olabilir.
 • Ölçüm yaparken kolunuzdaki sıkı veya kalın kıyafetleri çıkarın.
 • Hastanın kolu belirtilen çevre aralığının dışındaysa, bu yanlış ölçüm sonuçlarına neden olabilir.
 • Ürün, pre-ecl dahil olmak üzere yenidoğan, hamile ile kullanım için tasarlanmamıştır.amptik, hastalar.
 • Ürünü anestezik gazlar gibi yanıcı gazların bulunduğu yerlerde kullanmayın. Patlamaya neden olabilir.
 • Ürünü HF cerrahi ekipman, MRI veya CT tarayıcı alanında veya oksijen açısından zengin bir ortamda kullanmayın.
 • Yalnızca servis personeli tarafından bir alet kullanılarak değiştirilmesi ve yetersiz eğitimli personel tarafından değiştirilmesi amaçlanan pil hasara veya yanmaya neden olabilir.
 • Hasta, amaçlanan bir operatördür.
 • Ürün kullanımdayken servis ve bakım yapmayın.
 • Hasta ürünün tüm işlevlerini güvenle kullanabilir ve hasta Bölüm 7'yi dikkatlice okuyarak ürünün bakımını yapabilir.
 • Bu ürün, 2.4 GHz bandında radyo frekansları (RF) yayar. Bu ürünü uçak gibi RF'nin kısıtlandığı yerlerde KULLANMAYIN. Bu üründeki Bluetooth özelliğini kapatın ve RF kısıtlamalı alanlarda iken pilleri çıkarın. Olası kısıtlamalarla ilgili daha fazla bilgi için, FCC tarafından Bluetooth kullanımına ilişkin belgelere bakın.
 • Bu ürünü diğer tıbbi elektrikli (ME) ekipmanlarla aynı anda KULLANMAYIN. Bu, ürünün yanlış çalışmasına ve / veya yanlış kan basıncı okumalarına ve / veya EKG kayıtlarına neden olabilir.
 • Elektromanyetik parazit kaynakları bu ürünü etkileyebilir (örn. Cep telefonları, mikrodalga fırınlar, diyatermi, litotripsi, elektrokoter, RFID, elektromanyetik hırsızlık önleme sistemleri ve metal dedektörleri), lütfen ölçüm yaparken bunlardan uzak durmaya çalışın.
 • Üretici tarafından belirtilenler veya sağlananlar dışındaki aksesuarların ve kabloların kullanılması, üründe elektromanyetik emisyonun artmasına veya elektromanyetik bağışıklığın azalmasına ve hatalı çalışmaya neden olabilir.
 • Bu ürün tarafından yapılan yorumlar, kardiyak durumların tam teşhisi değil, potansiyel bulgulardır. Tüm yorumlar yeniden olmalıdırviewklinik karar verme için bir tıp uzmanı tarafından ed.
 • Bu ürünü yanıcı anestetiklerin veya ilaçların varlığında KULLANMAYIN.
 • Bu ürünü şarj ederken KULLANMAYIN.
 • EKG kaydederken hareketsiz kalın.
 • EKG dedektörleri yalnızca Lead I ve II kayıtları üzerinde geliştirilmiş ve test edilmiştir.

2. Giriş

2.1 Kullanım Amacı
Cihaz, ev veya sağlık tesisleri ortamında kan basıncını veya elektrokardiyogramı (EKG) ölçmek için girintilidir.
Cihaz, yetişkin popülasyonda kan basıncını ve nabız oranını ölçmede kullanılmak üzere tasarlanmış bir kan basıncı ölçüm cihazıdır.
Ürün ölçmek, görüntülemek, depolamak ve yenidenview yetişkinlerin tek kanallı EKG ritimleri ve düzenli atım, düzensiz atım, düşük KH ve yüksek KH gibi önerilen bazı semptomları verir.
2.2 Kontrendikasyonlar
Bu ürün ayaktan tedavi ortamlarında kullanım için kontrendikedir.
Bu ürün, uçakta kullanım için kontrendikedir.
2.3 Ürün hakkında
Ürün adı: Kan Basıncı Monitörü
Ürün modeli: BP2 (NIBP + EKG dahil), BP2A (yalnızca NIBP)

Viatom Kan Basıncı Monitörü BP2

1. LED ekran

 • Tarihi, saati ve güç durumunu vb. Görüntüleyin.
 • EKG ve kan basıncı ölçüm sürecini ve sonuçlarını görüntüleyin.

2. Başlat / Durdur düğmesi

 • Güç açık / kapalı
 • Açma: Açmak için düğmeye basın.
 • Kapatma: Kapatmak için düğmeyi basılı tutun.
 • Ürünü açmak için basın ve kan basıncını ölçmeye başlamak için tekrar basın.
 • Ürünü açmak için basın ve EKG'yi ölçmeye başlamak için elektrotlara dokunun.

3. Bellek düğmesi

 • yeniden basınview tarihsel veri.

4. LED gösterge

 •  Mavi ışık yanıyor: pil şarj ediliyor.
 • Mavi ışık kapalı: pil dolu, şarj değil

5. EKG elektrodu

 • EKG'yi farklı yöntemlerle ölçmeye başlamak için bunlara dokunun.

6. USB konektörü

 • Şarj kablosuyla bağlanır.

2.4 Sembolleri

Viatom Kan Basıncı Monitörü BP2 - Semboller

3. Ürünü Kullanma

3.1 Pili Şarj Etme
Ürünü şarj etmek için USB kablosunu kullanın. USB kablosunu bir USB şarj cihazına veya PC'ye bağlayın. Tamamen şarj olması için 2 saat gerekir. Pil tam olarak şarj edildiğinde gösterge mavi olacaktır.
Ürün çok düşük bir güç tüketimiyle çalışır ve bir şarj genellikle aylarca çalışır.
Batarya durumunu gösteren ekran üzeri batarya sembolleri ekranda görülebilir.
not: Ürün şarj sırasında kullanılamaz ve üçüncü taraf bir şarj adaptörü seçiyorsanız IEC60950 veya IEC60601-1 ile uyumlu olanı seçin.

3.2 Kan Basıncını Ölçme
3.2.1 Kolluğun takılması

 1. Manşeti, gösterildiği gibi dirseğin iç kısmının yaklaşık 1 ila 2 cm yukarısına üst kolun etrafına sarın.
 2. Kıyafet hafif nabza neden olabileceği ve ölçüm hatasına neden olabileceği için manşonu doğrudan deriye yerleştirin.
 3. Gömlek kolunun yukarı kıvrılması nedeniyle üst kolun daralması, doğru okumaları engelleyebilir.
 4. Arter pozisyon işaretinin arter ile aynı hizada olduğunu doğrulayın.

3.2.2 Nasıl doğru oturulur
Ölçüm yapmak için rahat olmanız ve rahat bir şekilde oturmanız gerekir. Bacaklarınızı çaprazlanmamış ve ayaklarınız yerde düz olacak şekilde bir sandalyeye oturun. Sol kolunuzu bir masanın üzerine koyun, böylece manşet kalbinizle aynı hizada olsun.

Viatom Kan Basıncı Monitörü BP2 - Nasıl doğru oturulur

Not:

 • Kan basıncı sağ kol ile sol kol arasında farklılık gösterebilir ve ölçülen kan basıncı değerleri farklı olabilir. Viatom, ölçüm için her zaman aynı kolun kullanılmasını önerir. Her iki kol arasındaki kan basıncı değerleri önemli ölçüde farklıysa, ölçümleriniz için hangi kolun kullanılacağını belirlemek için doktorunuza danışın.
 • Ortam sıcaklığı 5 ° C iken ürünün kullanımları arasında minimum saklama sıcaklığından ürünün amaçlanan kullanıma hazır hale gelmesine kadar ürünün ısınması için gereken süre yaklaşık 20 saniyedir ve ürünün, Ortam sıcaklığı 5 ° C iken ürün amaçlanan kullanıma hazır olana kadar maksimum saklama sıcaklığı.

3.2.3 Ölçüm süreci

 1. Ürünü açmak için basın ve kan basıncını ölçmeye başlamak için tekrar basın.
 2. Ürün, ölçüm sırasında kafı otomatik olarak yavaşça söndürür, tipik bir ölçüm yaklaşık 30 saniye sürer.
  Viatom Kan Basıncı Monitörü BP2 - Ölçüm süreci 1
 3. Kan basıncı okumaları, ölçüm bittiğinde üründe kayarak görünecektir.
  Viatom Kan Basıncı Monitörü BP2 - Ölçüm süreci 2
 4. Ölçüm bittikten sonra ürün otomatik olarak manşet gazını serbest bırakacaktır.
 5. Ölçümden sonra gücü kapatmak için düğmeye basın, ardından manşonu çıkarın.
 6. yeniden yapmak için hafıza düğmesine basın.view tarihsel veri. Üründe kan basıncı okumaları görünecektir.

Not:

 • Ürün, ölçümden bir dakika sonra gücü otomatik olarak kapatan bir otomatik kapanma işlevine sahiptir.
 • Ölçüm sırasında sabit durmalı ve kafı sıkmamalısınız. Üründe basınç sonucu göründüğünde ölçümü durdurun. Aksi takdirde ölçüm etkilenebilir ve kan basıncı okumaları hatalı olabilir.
 • Cihaz, Kan Basıncı verileri için maksimum 100 ölçüm saklayabilir. 101. okuma geldiğinde en eski kaydın üzerine yazılacaktır. Lütfen verileri zamanında yükleyin.

NIBP Ölçüm Prensibi
NIBP ölçüm yöntemi salınım yöntemidir. Salınım ölçümü otomatik şişirici pompa kullanılarak yapılır. Basınç, arteriyel kan akışını engelleyecek kadar yüksek olduğunda, yavaşça söner ve belirli bir algoritmaya göre kan basıncını hesaplamak için deflasyon sürecindeki tüm manşet basıncı değişikliklerini kaydeder. Bilgisayar, sinyal kalitesinin yeterince doğru olup olmadığına karar verecektir. Sinyal yeterince doğru değilse (ölçüm sırasında ani hareket veya manşete dokunma gibi), makine söndürmeyi durdurur veya yeniden şişirir veya bu ölçümü ve hesaplamayı iptal eder.
Aşağıdakiler dahil hipertansiyon durumu için doğru rutin dinlenme kan basıncı ölçümleri elde etmek için gerekli operasyon adımları:
- Rahat bir şekilde oturmuş, bacaklar çaprazlanmamış, ayaklar yerde düz, sırt ve kol destekli, kalbin sağ atriyum seviyesinde manşon ortası dahil olmak üzere normal kullanımda hasta pozisyonu.
- Hasta olabildiğince rahat olmalı ve ölçüm işlemi sırasında konuşmamalıdır.
- İlk okuma yapılmadan önce 5 dakika geçmelidir.
- Normal kullanımda operatör konumu.

3.3 EKG'yi ölçün
3.3.1 EKG'yi kullanmadan önce

 • EKG işlevini kullanmadan önce, hassas ölçümler elde etmek için aşağıdaki noktalara dikkat edin.
 • EKG elektrodu doğrudan cilde yerleştirilmelidir.
 • Cildiniz veya elleriniz kuruysa, onları bir bezle nemlendirin.amp Ölçüm yapmadan önce bezi
 • EKG elektrotları kirliyse, kiri yumuşak bir bez veya pamuklu çubuk kullanarak temizleyin.ampdezenfektan alkol ile sonlandırılmıştır.
 • Ölçüm sırasında, ölçümü aldığınız elinizle vücudunuza dokunmayın.
 • Lütfen sağ ve sol eliniz arasında deri teması olmamasına dikkat edin. Aksi takdirde ölçüm doğru şekilde alınamaz.
 • Ölçüm sırasında hareketsiz kalın, konuşmayın ve ürünü sabit tutun. Her türlü hareket, ölçümleri tahrif eder.
 • Mümkünse ölçümü otururken ve ayakta değilken alın.

3.3.2 Ölçüm süreci

1. Ürünü açmak için düğmesine basın ve EKG'yi ölçmeye başlamak için elektrotlara dokunun.
→ Yöntem A: Lead I, sağ elden sola
Viatom Kan Basıncı Monitörü BP2 - Ölçüm süreci 3
→ Yöntem B: Derivasyon II, sağ elden sol karın

Viatom Kan Basıncı Monitörü BP2 - Ölçüm süreci 4

2. Elektrotlara 30 saniye boyunca nazikçe dokunmaya devam edin.

Elektrotlara 30 saniye hafifçe dokunmaya devam edin.

3. Çubuk tamamen dolduğunda, ürün ölçüm sonucunu gösterecektir.

Viatom Kan Basıncı Monitörü BP2 - ölçüm sonucu

4. Yeniden hafızaya almak için hafıza düğmesine basın.view tarihsel veri.

Not:

 • Ürünü cildinize çok sıkı bastırmayın, bu da EMG (elektromiyografi) girişimine neden olabilir.
 • Cihaz EKG verisi için maksimum 10 kayıt saklayabilir. 11. kayıt geldiğinde en eski kaydın üzerine yazılacaktır. Lütfen verileri zamanında yükleyin.

EKG Ölçüm Prensibi
Ürün, EKG elektrotu aracılığıyla vücut yüzeyinin potansiyel farkı aracılığıyla EKG verilerini toplar ve doğru EKG verilerini aldıktan sonra elde eder. ampgörüntülenir ve filtrelenir, ardından ekranda görüntülenir.
Düzensiz atım: Kalp atış hızının değişim hızı ölçüm sırasında belirli bir eşiği aşarsa, düzensiz kalp atışı olarak değerlendirilir.
Yüksek KH: Kalp atış hızı > 120 / dak
Düşük HR: Kalp atış hızı < 50 / dak
Ölçüm sonuçları "Düzensiz vuruş", "Yüksek HR" ve "Düşük HR" değerlerini karşılamıyorsa, "Normal vuruş" u değerlendirin.

3.4 Bluetooth
Ürünün Bluetooth özelliği, yalnızca ekran yandığında otomatik olarak etkinleştirilecektir.
1) Ürünün Bluetooth özelliğini etkin tutmak için ürün ekranının açık olduğundan emin olun.
2) Telefonun Bluetooth özelliğinin etkin olduğundan emin olun.
3) Telefondan ürün kimliğini seçin, ardından ürün telefonunuzla başarılı bir şekilde eşleştirilecektir.
4) SYS, DIS, EKG verileri dahil olmak üzere ölçülen verileri telefonunuza aktarabilirsiniz.

Not:

 • Bluetooth teknolojisi, hızlı ve güvenilir veri aktarımı sunan bir radyo bağlantısına dayanmaktadır.
  Bluetooth, dünya çapında iletişim uyumluluğunu sağlamayı amaçlayan ISM bandında lisanssız, küresel olarak mevcut bir frekans aralığı kullanır.
 • Kablosuz işlevin eşleştirme ve iletim mesafesi normal olarak 1.5 metredir. Telefon ile ürün arasında kablosuz iletişim gecikirse veya başarısız olursa, telefon ile ürün arasındaki mesafeyi daraltmaya çalışacaksınız.
 • Ürün, kablosuz bir arada varolma ortamında (ör. Mikrodalgalar, cep telefonları, yönlendiriciler, radyolar, elektromanyetik hırsızlık önleme sistemleri ve metal dedektörleri) telefonla eşleşebilir ve iletebilir, ancak diğer kablosuz ürünler yine de telefon arasında eşleştirme ve iletim ile arayüz oluşturabilir ve belirsiz ortamda ürün. Telefon ve ürün tutarsız görünüyorsa, ortamı değiştirmeniz gerekebilir.

4. Sorun Giderme

Viatom Kan Basıncı Monitörü BP2 - Sorun Giderme

5. Aksesuarlar

Viatom Kan Basıncı Monitörü BP2 - Aksesuarlar

6. Özellikler

Viatom Kan Basıncı Monitörü BP2 - Teknik Özellikler 1

Viatom Kan Basıncı Monitörü BP2 - Teknik Özellikler 2

Viatom Kan Basıncı Monitörü BP2 - Teknik Özellikler 3

7. Bakım ve Temizlik

7.1 Bakım
Ürününüzü hasardan korumak için lütfen aşağıdakilere dikkat edin:

 • Ürünü ve bileşenleri temiz, güvenli bir yerde saklayın.
 • Ürünü ve herhangi bir bileşeni yıkamayın veya suya batırmayın.
 • Ürünü veya bileşenlerini sökmeyin veya onarmaya çalışmayın.
 • Ürünü aşırı sıcaklığa, neme, toza veya doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.
 • Kolluk, hassas hava geçirmez bir balon içerir. Bunu dikkatli bir şekilde yapın ve bükme veya burkulma yoluyla her türlü zorlamadan kaçının.
 • Ürünü yumuşak, kuru bir bezle temizleyin. Benzin, tiner veya benzeri çözücüler kullanmayın. Manşetteki noktalar reklamla dikkatlice çıkarılabiliramp bez ve sabun köpüğü. Manşet yıkanmamalıdır!
 • Aleti düşürmeyin veya herhangi bir şekilde kabaca işlemeyin. Güçlü titreşimlerden kaçının.
 • Ürünü asla açmayın! Aksi takdirde üretici kalibrasyonu geçersiz hale gelir!

7.2 Temizleme
Ürün tekrar tekrar kullanılabilir. Lütfen yeniden kullanmadan önce aşağıdaki gibi temizleyin:

 • Ürünü% 70 alkollü yumuşak, kuru bir bezle temizleyin.
 • Benzin, tiner veya benzeri çözücü kullanmayın.
 • Kolluğu% 70 alkole batırılmış bir bezle dikkatlice temizleyin.
 • Kolluk yıkanmamalıdır.
 • Ürünü ve kolluğu temizleyin ve ardından havayla kurumaya bırakın.

7.3 İmha etme


Piller ve elektronik aletler evsel atıklarla değil, yerel olarak geçerli yönetmeliklere uygun olarak imha edilmelidir.

8. FCC Beyanı

FCC Kimliği: 2ADXK-8621
Uyumluluktan sorumlu tarafın açıkça onaylamadığı herhangi bir değişiklik veya modifikasyon, kullanıcının ekipmanı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.
Bu cihaz, FCC Kurallarının 15. bölümüne uygundur. Çalıştırma, aşağıdaki iki koşula tabidir:
(1) Bu cihaz, zararlı girişime neden olamaz ve
(2) bu cihaz, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek girişim dahil olmak üzere alınan her türlü girişimi kabul etmelidir.

not: Bu ekipman test edilmiş ve FCC Kurallarının 15. bölümüne uygun olarak B Sınıfı dijital cihaz sınırlamalarına uygun olduğu görülmüştür. Bu sınırlar, bir konut kurulumunda zararlı parazitlere karşı makul koruma sağlamak için tasarlanmıştır. Bu ekipman radyo frekansı enerjisi üretir ve yayabilir ve talimatlara uygun olarak kurulmaz ve kullanılmazsa, radyo iletişimlerinde zararlı parazite neden olabilir. Bununla birlikte, belirli bir kurulumda parazit olmayacağına dair bir garanti yoktur. Bu ekipman, radyo veya televizyon alımında, ekipmanın kapatılıp açılmasıyla belirlenebilecek zararlı parazite neden olursa, kullanıcının aşağıdaki önlemlerden bir veya birkaçını alarak paraziti gidermeye çalışması önerilir:
-Alıcı anteni yeniden yönlendirin veya yeniden konumlandırın.
- Ekipman ve alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Ekipmanı, alıcının bağlı olduğundan farklı bir devredeki prize bağlayın.
- Yardım için bayinize veya deneyimli bir radyo / TV teknisyenine danışın.

Cihaz, genel RF maruz kalma gereksinimini karşılayacak şekilde değerlendirilmiştir. Cihaz, kısıtlama olmaksızın taşınabilir maruz kalma koşullarında kullanılabilir.

9. Elektromanyetik Uyumluluk

Ürün, EN 60601-1-2 gereksinimlerini karşılar.
UYARIUyarılar ve Dikkat Edici Öneriler

 • Bu kılavuzda belirtilenler dışındaki aksesuarların kullanılması, ekipmanın elektromanyetik emisyonunun artmasına veya elektromanyetik bağışıklığının azalmasına neden olabilir.
 • Ürün veya bileşenleri başka ekipmanların yanında veya üst üste kullanılmamalıdır.
 • Ürünün EMC ile ilgili özel önlemlere ihtiyacı vardır ve aşağıda verilen EMC bilgilerine göre kurulması ve hizmete alınması gerekir.
 • Diğer ürünler, CISPR gerekliliklerini karşılamalarına rağmen bu ürüne müdahale edebilir.
 • Girilen sinyal minimum değerin altında olduğunda ampteknik özelliklerde belirtilen litüd, hatalı ölçümlere neden olabilir.
 • Taşınabilir ve mobil iletişim ekipmanı bu ürünün performansını etkileyebilir.
 • RF vericisi veya kaynağı olan diğer ürünler bu ürünü etkileyebilir (örn. Cep telefonları, PDA'lar ve kablosuz işlevi olan bilgisayarlar).

Kılavuz ve Beyan - Elektromanyetik Emisyonlar

Kılavuz ve Beyan - Elektromanyetik Bağışıklık
Kılavuz ve Beyan - Elektromanyetik Bağışıklık
Kılavuz ve Beyan - Elektromanyetik Bağışıklık

Kılavuz ve Beyan - Elektromanyetik Bağışıklık 1

Kılavuz ve Beyan - Elektromanyetik Bağışıklık 2

Not 1: 80 MHz ila 800 MHz'de, daha yüksek frekans aralığı için ayırma mesafesi geçerlidir.
Not 2: Bu yönergeler her durumda geçerli olmayabilir. Elektromanyetik yayılma; yapılar, nesneler ve insanlardan gelen emilim ve yansımadan etkilenir.

a 0,15 MHz ile 80 MHz arasındaki ISM (endüstriyel, bilimsel ve tıbbi) bantları 6,765 MHz ila 6,795 MHz'dir; 13,553 MHz ila 13,567 MHz; 26,957 MHz ila 27,283 MHz; ve 40,66 MHz ila 40,70 MHz. 0,15 MHz ile 80 MHz arasındaki amatör radyo bantları 1,8 MHz - 2,0 MHz, 3,5 MHz - 4,0 MHz, 5,3 MHz - 5,4 MHz, 7 MHz - 7,3 MHz'dir. , 10,1 MHz - 10,15 MHz, 14 MHz - 14,2 MHz, 18,07 MHz - 18,17 MHz, 21,0 MHz - 21,4 MHz, 24,89 MHz - 24,99 MHz, 28,0 , 29,7 MHz - 50,0 MHz ve 54,0 MHz - XNUMX MHz.

b 150 kHz ve 80 MHz arasındaki ISM frekans bantlarında ve 80 MHz ila 2,7 GHz frekans aralığındaki uyumluluk seviyelerinin, mobil / taşınabilir iletişim ekipmanının yanlışlıkla hasta alanlarına getirilmesi halinde parazite neden olma olasılığını azaltması amaçlanmıştır. Bu nedenle, bu frekans aralıklarındaki vericiler için önerilen ayırma mesafesinin hesaplanmasında kullanılan formüllere ek olarak 10/3 faktör eklenmiştir.

c Telsiz (hücresel / kablosuz) telefonlar ve kara mobil telsizleri, amatör radyo, AM ve FM radyo yayını ve TV yayını için baz istasyonları gibi sabit vericilerin alan güçleri teorik olarak doğru bir şekilde tahmin edilemez. Sabit RF vericilerinden kaynaklanan elektromanyetik ortamı değerlendirmek için bir elektromanyetik alan araştırması düşünülmelidir. Kan Basıncı Monitörünün kullanıldığı konumda ölçülen alan gücü, yukarıdaki geçerli RF uyum düzeyini aşarsa, Kan Basıncı Monitörü normal çalışmayı doğrulamak için izlenmelidir. Anormal performans gözlemlenirse, Kan Basıncı Monitörünün yeniden yönlendirilmesi veya yeniden konumlandırılması gibi ek önlemler gerekebilir.

d 150 kHz ila 80 MHz frekans aralığının üzerinde, alan güçleri 3 V / m'den az olmalıdır.

Taşınabilir ve mobil RF iletişimleri arasında önerilen ayırma mesafeleri

sembol
Shenzhen Viatom Technology Co, Ltd
4E, Bina 3, Tingwei Endüstri Parkı, No. 6
Liufang Yolu, Blok 67, Xin'an Caddesi,
Baoan Bölgesi, Shenzhen 518101 Guangdong
Çin
www.viatomtech.com
info@viatomtech.com

PN : 255-01761-00 Sürüm: A Ekim, 2019

Viatom Kan Basıncı Monitörü BP2 ve BP2A Kullanım Kılavuzu - İndir [optimize edilmiş]
Viatom Kan Basıncı Monitörü BP2 ve BP2A Kullanım Kılavuzu - İndir

Konuşma katılın

6 Yorumlar

 1. İyi yürütme için teşekkürler. Saati ve tarihi nasıl ayarlayacağımı bilmek isterdim. Saygılarımla

  Danke für die gute gute Ausführung.
  Uhr und Datum eingestellt werden ile ilgili bilgiler.
  MFG

 2. Aynı soru burada: Tarih ve saati nasıl ayarlarım? Tarih doğru, ancak saat 8 saat 15 dakika geride.

  1. Kendime cevap: iPhone ile eşleştirdikten sonra cihazı kapatıp tekrar açın. Tekrar telefona bağlandığında tarih ve saati oradan alıyor. Garip bir şekilde, onu ilk kez kurduğunuzda ve telefonla eşleştirdiğinizde tarih ve saati senkronize etmiyor.

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmişlerdir. *