Kensington TO8709E-SA Elektrikli Fırın Kullanım Kılavuzu

Kensington TO8709E-SA Elektrikli Fırın Kullanım Kılavuzu

ÖNEMLİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Elektrikli bir cihaz kullanırken, aşağıdakiler de dahil olmak üzere temel güvenlik önlemlerine her zaman uyulmalıdır: Tüm talimatları okuyun ve ileride başvurmak üzere güvenli bir yerde saklayın.

 1. Sıcak yağ veya diğer sıcak sıvılar içeren bir cihazı taşırken çok dikkatli olunmalıdır.
 2. Sıcak yüzeylere dokunmayın. Kolları veya düğmeleri kullanın.
 3. Çocuklar tarafından veya çocukların yakınında herhangi bir cihaz kullanıldığında yakın gözetim gereklidir.
 4. Elektrik çarpmasına karşı korunmak için elektrikli fırının hiçbir parçasını su veya başka bir sıvının içine koymayın.
 5. Kablonun masanın veya tezgahın kenarından sarkmasına veya sıcak yüzeylere dokunmasına izin vermeyin.
 6. Cihazı hasarlı bir kablo veya fişle çalıştırmayın veya cihaz arızalandıktan sonra veya herhangi bir şekilde hasar gördükten sonra cihazı inceleme veya onarım için en yakın Yetkili Servis Merkezine iade edin.
 7. Cihaz üreticisi tarafından tavsiye edilmeyen aksesuar eklerinin kullanılması, tehlikeye veya yaralanmaya neden olabilir.
 8. Yeterli hava sirkülasyonu sağlamak için fırının her tarafında/arkasında en az dört inç boşluk bırakın.
 9. Kullanılmadığı zaman veya temizlemeden önce fişini prizden çekin. Temizlemeden önce soğumaya bırakın.
 10. Bağlantıyı kesmek için kontrolü STOP konumuna çevirin, ardından cihazın fişini prizden çekin. Daima fiş gövdesinden tutunuz, fişi asla kablosundan çekerek çıkarmaya çalışmayınız.
 11. TEPSİ'yi veya fırının herhangi bir bölümünü metal folyo ile kapatmayın. Bu, fırının aşırı ısınmasına neden olabilir.
 12. Metal ovma süngeri ile temizlemeyin. Parçalar altlıktan kopabilir ve elektrikli parçalara temas ederek elektrik çarpması riski yaratabilir.
 13. Yangın veya elektrik çarpması riskine yol açabileceğinden, büyük boy yiyecekler veya metal kaplar elektrikli fırına sokulmamalıdır.
 14. Fırın çalışırken, perdeler, perdeler, duvarlar ve benzerleri dahil olmak üzere yanıcı malzemelere dokunursa veya örtülürse yangın çıkabilir. Çalışma sırasında fırının üzerinde herhangi bir eşya saklamayın.
 15. Metal veya cam dışında herhangi bir malzemeden yapılmış kapları kullanırken çok dikkatli olunmalıdır.
 16. Şu malzemelerden hiçbirini fırına koymayın: karton, plastik, kağıt veya benzeri şeyler.
 17. Kullanılmadığı zaman bu fırında üreticinin önerdiği aksesuarlar dışında herhangi bir malzeme saklamayın.
 18. Sıcak fırına yiyecek yerleştirirken veya fırından çıkarırken daima koruyucu, yalıtımlı fırın eldiveni kullanın.
 19. Bu cihaz, temperli, emniyetli bir cam kapağa sahiptir. Cam, sıradan camdan daha güçlüdür ve kırılmaya karşı daha dayanıklıdır. Temperli cam kırılabilir, ancak parçaların keskin kenarları olmayacaktır. Kapı yüzeyini çizmekten veya kenarları çentiklemekten kaçının.
 20. Dış mekanlarda kullanmayınız ve cihazı amacı dışında kullanmayınız.
 21. Bu cihaz SADECE EVDE KULLANIM içindir.
 22. Cihaz çalışırken kapının veya dış yüzeyin sıcaklığı daha yüksek olabilir.
 23. Cihaz çalışırken erişilebilir yüzeylerin sıcaklığı yüksek olabilir.
 24. Pişirme kaplarını veya fırın kaplarını cam kapağa koymayın.
 25. Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımıyla ilgili nezaret veya talimat sağlanmadıkça (çocuklar dahil) azaltılmış fiziksel, duyusal veya zihinsel yeteneklere sahip veya deneyim ve bilgiden yoksun kişilerin kullanımına yönelik değildir.
 26. Cihazla oynamamalarını sağlamak için çocuklar gözetim altında bulundurulmalıdır.
 27. Yiyecek Tepsisi/Tel Rafına yerleştirilen maksimum ağırlık 3.0 kg'ı geçmemelidir. NOT: Yiyecekleri rafın uzunluğuna eşit olarak dağıtmaya çalışın.
 28. Besleme kablosu hasar görürse, bir tehlikeyi önlemek için üretici, servis temsilcisi veya benzer nitelikli kişiler tarafından değiştirilmelidir.
 29. UYARI: Fonksiyonel yüzeyler dışındaki yüzeylerde yüksek sıcaklıklar oluşabilir. Sıcaklıklar farklı kişiler tarafından farklı algılandığı için bu cihaz DİKKATLİ KULLANILMALIDIR.
 30. Cihazların harici bir zamanlayıcı veya ayrı bir uzaktan kumanda sistemi ile çalıştırılması amaçlanmamıştır.
 31. Sıcak gazlı veya elektrikli brülörün üzerine veya yakınına veya ısıtılmış bir fırının içine koymayın.

DİKKAT: KULLANIMDAN SONRA CİHAZ YÜZEYLERİ SICAKTIR. Sıcak fırını veya sıcak yemekleri ve yiyecekleri ısıtırken veya rafları, tavaları veya fırın kaplarını yerleştirirken veya çıkarırken HER ZAMAN koruyucu, yalıtımlı fırın eldivenleri giyin.

Elektrikli Fırınınızı Kullanmadan Önce

Konveksiyonlu elektrikli fırınınızı ilk kez kullanmadan önce şunları yaptığınızdan emin olun:

 1. Üniteyi tamamen paketinden çıkarın.
 2. Tüm rafları ve tavaları çıkarın. Rafları ve tavaları sıcak sabunlu suda veya bulaşık makinesinde yıkayın.
 3. Tüm aksesuarları iyice kurulayın ve fırında yeniden monte edin. Fırını uygun bir elektrik prizine takın ve yeni Elektrikli Fırınınızı kullanmaya hazırsınız.
 4. Fırınınızı yeniden monte ettikten sonra, herhangi bir üretim yağı kalıntısını ortadan kaldırmak için iyi havalandırılmış bir alanda yaklaşık 15 dakika MAKS sıcaklıkta çalıştırmanızı öneririz, bir miktar duman çıkması normaldir.

ÜRÜN BİTTİVIEW

Kensington TO8709E-SA Elektrikli Fırın Kullanım Kılavuzu - Ürün Bittiview

Lütfen ilk kullanımdan önce aşağıdaki fırın fonksiyonları ve aksesuarları hakkında bilgi edinin:

 • Tel raf: Güveç kaplarında ve standart tavalarda kızartma, fırınlama ve genel pişirme için.
 • Yemek tepsisi: Et, kümes hayvanları, balık ve diğer çeşitli gıdaları kızartmak ve kızartmak için kullanılır.
 • Döner Çatalı: Çeşitli et ve kümes hayvanlarını kızartmak için kullanın.
 • Yemek Tepsisi Kolu: Yiyecek Tepsisi ve Tel rafı almanıza izin verin.
 • Döner Sapı: Döner şişi almanıza izin verin.
 • Termostat düğmesi: düşük 90°C – 250°C arasında istediğiniz sıcaklığı seçin (Düşük oda ortamıdır)
 • Zamanlayıcı düğmesi: kontrolü sola çevirin (saat yönünün tersine) ve fırın manuel olarak kapanana kadar AÇIK KALACAKTIR. Zamanlayıcıyı etkinleştirmek için dakika – 60 dakikalık aralıklarla sağa (saat yönünde) çevirin. Programlanan sürenin sonunda bir zil çalacaktır.
 • İşlev düğmesi: Üst ve alt ısıtma elemanlarından birinin veya her ikisinin seçimine izin veren iki fonksiyon düğmesi vardır ve; konveksiyon fanı ve döner döner motor fonksiyonlarının seçimi.
 • Gösterge ışığı (güç): bu, fırın her açıldığında yanar.

İşlev düğmesi 1; KAPALI, Üst eleman açık, Üst ve Alt elemanlar açık ve Alt eleman açık için ayarları içerir.

Kensington TO8709E-SA Elektrikli Fırın Kullanım Kılavuzu - İşlev düğmesi

İşlev düğmesi 2; KAPALI, Döndürme işlevi açık, Döndürme işlevi ve Konveksiyon fanı açık ve Konveksiyon fanı açık ayarlarını içerir.

Kensington TO8709E-SA Elektrikli Fırın Kullanım Kılavuzu - İşlev düğmesi

Termostat düğmesi; 90 ila 250 dereceC arasında fırın sıcaklığı için KAPALI ve değişken kontrol için ayarları içerir.

Kensington TO8709E-SA Elektrikli Fırın Kullanım Kılavuzu - Termostat düğmesi

ZAMANLAYICI düğmesi; Süreyi fırını kontrol eder. Sürekli çalışma, KAPALI ve 60 dakikaya kadar değişken kontrol sağlayan “açık” ayarlarını içerir.

Kensington TO8709E-SA Elektrikli Fırın Kullanım Kılavuzu - ZAMANLAYICI düğmesi

UYARI: Çalıştırmadan önce, fırının düz, sabit bir yüzeye yerleştirildiğinden ve duvarlar/dolaplar dahil olmak üzere harici öğelerden temizlendiğinden emin olun. Kullanım sırasında dış yüzeyler ısınabileceğinden, fırın her yerde boşluk bırakacak şekilde yerleştirilmelidir.

KULLANIM TALİMATLARI

 1. FONKSİYONU
  Bu işlev, genel olarak ekmek, pizza ve kümes hayvanı pişirmek için idealdir.
  Operasyon
  1. Pişirilecek yiyeceği Tel ızgara / yemek tepsisi üzerine yerleştirin. Rafı/tepsiyi fırının orta destek kılavuzuna yerleştirin.
  2. İşlev düğmesini konumuna çevirin. Kensington TO8709E-SA Elektrikli Fırın Kullanım Kılavuzu - İşlev düğmesi
  3. Termostat düğmesini istenen sıcaklığa ayarlayın.
  4. Zamanlayıcı düğmesini istediğiniz pişirme süresine ayarlayın.
  5. Yiyecekleri kontrol etmek veya çıkarmak için yan yiyeceklerin içeri ve dışarı çıkmasına yardımcı olacak bir tutamaç kullanın.
  6. Kızartma tamamlandığında, bir zil çalacak ve 5JNFS LOPC otomatik olarak kapalı konumuna geri dönecektir. Kapağı tamamen açın ve yiyeceği hemen çıkarın, aksi takdirde fırında kalan ısı kızarmaya ve tostunuzu kurutmaya devam eder.
   DİKKAT: Pişmiş yiyecekler, metal raf ve kapı çok sıcak olabilir, dikkatli kullanın.
 2. FONKSİYONU Kensington TO8709E-SA Elektrikli Fırın Kullanım Kılavuzu - İşlev düğmesi
  Bu fonksiyon tavuk kanatları, tavuk budu ve diğer etleri pişirmek için idealdir.
  Operasyon
  1. Pişirilecek yiyeceği Tel ızgara / yemek tepsisi üzerine yerleştirin. Rafı/tepsiyi fırının orta destek kılavuzuna yerleştirin.
  2. İşlev düğmesini konumuna çevirin. Kensington TO8709E-SA Elektrikli Fırın Kullanım Kılavuzu - İşlev düğmesi
  3. Termostat düğmesini istenen sıcaklığa ayarlayın.
  4. Zamanlayıcı düğmesini istediğiniz pişirme süresine ayarlayın.
  5. Yiyecekleri kontrol etmek veya çıkarmak için yan yiyeceklerin içeri ve dışarı çıkmasına yardımcı olacak bir tutamaç kullanın.
  6. Kızartma tamamlandığında, bir zil çalacak ve 5JNFS LOPC otomatik olarak kapalı konumuna geri dönecektir. Kapağı tamamen açın ve yiyeceği hemen çıkarın, aksi takdirde fırında kalan ısı kızarmaya ve tostunuzu kurutmaya devam eder.
   DİKKAT: Pişmiş yiyecekler, metal raf ve kapı çok sıcak olabilir, dikkatli kullanın.
 3.  FONKSİYONU Kensington TO8709E-SA Elektrikli Fırın Kullanım Kılavuzu - İşlev
  Bu fonksiyon, genel olarak bütün tavukları ve kümes hayvanlarını pişirmek için idealdir. Not: Tüm kızartma süreleri, buzdolabı sıcaklığındaki etlere dayanmaktadır. Dondurulmuş etler çok daha uzun sürebilir. Bu nedenle, bir et termometresi kullanılması şiddetle tavsiye edilir. Döner çevirme çatalı, şişin sivri ucunu çatalın içinden geçirerek, çatal uçlarının şişin sivri ucuyla aynı yöne baktığından emin olarak, şiş karesine doğru kaydırın ve kelebek vidayla sabitleyin. Tükürüğü doğrudan yemeğin ortasından geçirerek pişirilecek yiyecekleri şiş üzerine yerleştirin. İkinci kaleyi kızartma veya kümes hayvanlarının diğer ucuna yerleştirin. Yiyeceklerin tükürükte ezilip bükülmediğini kontrol edin. Şişin sivri ucunu fırın duvarının sağ tarafında bulunan tahrik yuvasına sokun. Şişin kare ucunun fırın duvarının sol tarafında bulunan şiş desteğine dayandığından emin olun.
  Operasyon

(1) Pişirilecek yiyeceği çevirme çatalına yerleştirin. Çatalı fırının şiş desteğine sokun.
(2) İşlev düğmesini konumuna çevirin. Kensington TO8709E-SA Elektrikli Fırın Kullanım Kılavuzu - İşlev
(3) Termostat düğmesini istenen sıcaklığa ayarlayın.
(4) Zamanlayıcı düğmesini istediğiniz pişirme süresine ayarlayın.
(5) Yiyecekleri kontrol etmek veya çıkarmak için yan yiyeceklerin içeri ve dışarı çıkmasına yardımcı olacak bir tutamaç kullanın.
(6) Kızartma tamamlandığında, bir zil sesi duyulur, Zamanlayıcı düğmesi otomatik olarak kapalı konuma geri döner. Kapıyı tamamen açın ve yiyeceği tutamakla çıkarın.
DİKKAT: Pişmiş yemek, metal çatal ve kapı çok sıcak olabilir, dikkatli kullanın. Fırını gözetimsiz bırakmayın.

TEMİZLİK TALİMATLARI

DİKKAT: Elektrik çarpmasına karşı koruma sağlamak için FIRINI SUYA VEYA BAŞKA HİÇBİR SIVIYA BATIRMAYIN. En iyi performans ve uzun ömür için ekmek kızartma makinenizin fırını düzenli olarak temizlenmelidir. Düzenli temizlik ayrıca yangın tehlikesi riskini de azaltacaktır.
Adım 1. Fişi elektrik prizinden çıkarın. Soğumasına izin verin.
Adım 2. Çıkarılabilir Raf, Tepsiyi fırından çekerek çıkarın. d ile temizleamp, sabunlu bez. Yalnızca yumuşak, sabunlu su kullandığınızdan emin olun.
Adım 3. Fırının içini temizlemek için fırın duvarlarını, fırının altını ve cam kapağı reklamla silin.amp, sabunlu bez.
Kuru, temiz bir bezle tekrarlayın.
Adım 4. Fırının dışını reklamla silinamp bezi.
DİKKAT: AŞINDIRICI TEMİZLEYİCİLER VEYA METAL OVMA PEDLERİ KULLANMAYIN. Yalnızca yumuşak, sabunlu su kullandığınızdan emin olun. Aşındırıcı temizleyiciler, ovma fırçaları ve kimyasal temizleyiciler bu ünitedeki kaplamaya zarar verir. Parçalar kopabilir ve elektrik çarpması riski taşıyan elektrikli parçalara dokunabilir.
Adım 5. Saklamadan önce cihazın soğumasını ve tamamen kurumasını bekleyin. Fırını uzun süre saklayacaksanız, fırının temiz olduğundan ve yiyecek parçacıkları içermediğinden emin olun. Fırını masa, tezgah veya dolap rafı gibi kuru bir yerde saklayın. Önerilen temizlik dışında, başka bir kullanıcı bakımı gerekli olmamalıdır. Diğer tüm servis işlemleri yetkili bir servis temsilcisi tarafından yapılmalıdır.

DEPOLAMA

Ünitenin fişini çekin, soğumasını bekleyin ve saklamadan önce temizleyin. Elektrikli Fırını kutusunda temiz ve kuru bir yerde saklayın. Cihazı asla sıcakken veya hala fişe takılıyken saklamayın. Kabloyu asla cihazın etrafına sıkıca sarmayın. Kablonun yıpranmasına ve kırılmasına neden olabileceğinden, kablonun üniteye girdiği yere herhangi bir baskı uygulamayın.

ÖZELLİKLERİ:

Kensington TO8709E-SA Elektrikli Fırın Kullanım Kılavuzu - ÖZELLİKLER

Kensington TO8709E-SA Elektrikli Fırın Kullanım Kılavuzu - Kensington Logosu

GARANTİ
Hem özelliklerle dolu hem de tamamen güvenilir bir dizi kaliteli ev aleti üretmekten gurur duyuyoruz. Ürünlerimize o kadar güveniyoruz ki, onları 3 yıl garanti ile destekliyoruz.
Artık siz de örtülü olduğunuzu bilerek rahatlayabilirsiniz.

Müşteri Yardım Hattı Yeni Zelanda: 0800 422 274
Bu Ürün, satın alma kanıtı ile birlikte 3 yıl garanti kapsamındadır.

Belgeler / Kaynaklar

Kensington TO8709E-SA Elektrikli Fırın [pdf] Kullanım Kılavuzu
TO8709E-SA Elektrikli Fırın, TO8709E-SA, Elektrikli Fırın

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.