Gabay sa Gumagamit ng Apple Watch S8 Smartwatch

Apple Watch S8 Smartwatch Bago gamitin ang Apple Watch, mulingview ang Gabay sa Gumagamit ng Apple Watch sa support.apple.com/guide/watch. Maaari mo ring gamitin ang Apple Books para i-download ang gabay (kung saan available). Panatilihin ang dokumentasyon para sa sanggunian sa hinaharap. Kaligtasan at Pangangasiwa Tingnan ang "Kaligtasan at pangangasiwa" sa Gabay sa Gumagamit ng Apple Watch. Ang Apple Watch, ang mga operating system nito, at ang mga sensor ng kalusugan ay hindi mga medikal na device. Pagkalantad sa …