MANFORCE Manu-manong Tagubilin sa Liwanag na Solar Hanging

Congratulations sa iyong pagbili ng Sunforce Products. Idinisenyo ang produktong ito sa pinakamataas na teknikal na pagtutukoy at pamantayan. Magbibigay ito ng mga taon ng paggamit na walang maintenance. Mangyaring basahin nang mabuti ang mga tagubiling ito bago ang pag-install, pagkatapos ay itabi sa isang ligtas na lugar para sa sanggunian sa hinaharap. Kung sa anumang oras ay hindi ka malinaw tungkol sa produktong ito o nangangailangan ng karagdagang tulong ...