JBL EON712 12-inch Powered PA Speaker Gabay sa Gumagamit

Sinasaklaw ng user guide na ito ang mga tagubilin sa kaligtasan, impormasyon sa pangangalaga at paglilinis, at isang WEEE notice para sa JBL EON712 series ng 12-inch powered PA speakers. Matutunan kung paano maiwasan ang pinsala mula sa moisture at labis na antas ng SPL para panatilihing pinakamahusay ang performance ng iyong speaker.