Manwal ng Instruksyon ng HoMedics PGM-1000-AU Pro Massage Gun

Basahin ang manual ng pagtuturo para sa HoMedics PGM-1000-AU at PGM-1000-AU Pro Massage Guns bago gamitin. Kasama sa dokumentong ito ang mahahalagang pag-iingat sa kaligtasan at impormasyon ng warranty. Panatilihing malinis ang lahat ng buhok, damit, at alahas sa mga gumagalaw na bahagi habang ginagamit. Ang mga buntis na kababaihan, mga diabetic, at mga may pacemaker ay dapat kumunsulta sa doktor bago gamitin. Hindi inirerekomenda para sa mga indibidwal na may mga kakulangan sa pandama.