JBL BAR20MK2 All-in-One Mk.2 Soundbar User Manual

JBL BAR20MK2 All-in-One Mk.2 Soundbar MAHALAGANG INSTRUKSYON SA KALIGTASAN Para sa lahat ng produkto: Basahin ang mga tagubiling ito. Panatilihin ang mga tagubiling ito. Pakinggan ang lahat ng babala. Sundin ang lahat ng mga tagubilin. Linisin lamang gamit ang tuyong tela. Huwag harangan ang anumang mga pagbubukas ng bentilasyon. I-install ang apparatus na ito alinsunod sa mga tagubilin ng tagagawa. Huwag i-install ang apparatus na ito malapit sa anumang pinagmumulan ng init gaya ng…