Gabay sa Gumagamit ng ALORAIR Storm Pro LGR Commercial-Grade Dehumidifier

ALORAIR Storm Pro LGR Commercial-Grade Dehumidifier Storm Pro LGR Commercial-Grade Dehumidifier Mga Tala sa Kaligtasan Ang iyong Storm Series dehumidifier ay dapat mapanatili at maserbisyuhan ng mga kwalipikadong technician. Ang mga storm dehumidifier ay inilaan para sa paggamit lamang kapag ang yunit ay naka-install sa isang antas at patayong posisyon. Ang pagpapatakbo ng unit sa anumang iba pang posisyon ay maaaring maging sanhi ng paglabas ng tubig ...