anko LD-K1045 Cordless Water Kettle User Manual

anko LD-K1045 Cordless Water Kettle User Manual –Mahahalagang Tagubilin sa Kaligtasan– Layunin ng paggamit Ang kettle ay inilaan lamang para sa kumukulong tubig. Ang pag-init ng gatas, carbonated na inumin o iba pang likido ay magdudulot ng malfunction o pagkasira ng appliance. Ang appliance ay inilaan para sa gamit sa bahay lamang. Ito ay hindi angkop para sa komersyal na paggamit. PANGANIB sa mga bata at may kapansanan...