Patnubay sa Gumagamit ng JETSON Electric Bike

Gabay sa Gumagamit ng JETSON Electric Bike Mga Babala sa Kaligtasan Bago gamitin, mangyaring basahin nang mabuti ang manwal sa paggamit at mga babala sa kaligtasan, at tiyaking naiintindihan at tinatanggap mo ang lahat ng mga tagubiling pangkaligtasan. Pananagutan ng user ang anumang pagkawala o pinsalang dulot ng hindi tamang paggamit. Bago ang bawat ikot ng operasyon, ang operator ay dapat gumanap…