JBLQ610TMM Portable Bluetooth Speaker Mga Tagubilin

JBLQ610TMM Portable Bluetooth Speaker MAHALAGANG INSTRUKSYON SA KALIGTASAN Para sa lahat ng produkto: Basahin ang mga tagubiling ito. Panatilihin ang mga tagubiling ito. Pakinggan ang lahat ng babala. Sundin ang lahat ng mga tagubilin. Linisin lamang gamit ang tuyong tela. HUWAG magsuot ng headphone habang nagcha-charge. Huwag i-install ang apparatus na ito malapit sa anumang pinagmumulan ng init gaya ng radiators, heat registers, stoves o iba pang apparatus (kabilang ang ampnagbibigay buhay)…