Apple HT208931 Smart Watch Instruction Manual

Apple HT208931 Smart Watch Ang Irregular Rhythm Notification Feature (IRNF) ay isang software-only na mobile na medikal na application na nilalayong gamitin sa Apple Watch. Sinusuri ng feature ang data ng pulse rate para matukoy ang mga episode ng hindi regular na ritmo ng puso na nagpapahiwatig ng atrial fibrillation (AFib) at nagbibigay ng notification sa user. Ang tampok ay inilaan…