kbice FDFM1JA01 Gabay sa Gumagamit ng Self Dispensing Nugget Ice Machine

Ang quickstart guide na ito para sa FDFM1JA01 Self Dispensing Nugget Ice Machine ay nagbibigay ng mga kinakailangan sa pag-install at mga tagubilin para sa paggamit. Alamin ang tungkol sa mga kinakailangan sa clearance, mga kinakailangan sa kuryente at tubig, at kung paano punan at i-flush ang unit. Pahusayin ang kalidad ng iyong yelo gamit ang distilled o na-filter na tubig.