Jetson JBOLT-BLK Bolt Folding electric ride sa User Manual

Jetson JBOLT-BLK Bolt Folding electric ride sa Mga Babala sa Kaligtasan Bago gamitin, pakibasa nang mabuti ang manwal sa paggamit at mga babala sa kaligtasan, at tiyaking naiintindihan at tinatanggap mo ang lahat ng mga tagubiling pangkaligtasan. Pananagutan ng user ang anumang pagkawala o pinsalang dulot ng hindi tamang paggamit. Bago ang bawat cycle ng operasyon, dapat gawin ng operator ang …