scheppach EB1700 Earth Auger Instruction Manual

Art.Nr. 5904702903 / 5904702904 AusgabeNr. 5904702850 Rev.Nr. 28/10/2020 EB1700 Earth auger Pagsasalin ng orihinal na manwal ng pagtuturo MAG-INGAT!: Basahing mabuti ang manwal bago paandarin ang makinang ito! Pagpapaliwanag ng mga simbolo sa kagamitan Basahin ang kumpletong gabay sa gumagamit bago gamitin ang appliance Basahin, unawain at sundin ang lahat ng mga babala. Palaging magsuot ng salaming pangkaligtasan, proteksyon sa pandinig, at…