ATT DTEC 6.0 Telephone DL72 *** Manwal ng Gumagamit

DTEC 6.0 Telephone DL72*** Gabay sa mabilisang pagsisimula DL72210/DL72310/DL72340/ DL72350/DL72510/DL72570/ DL72580 DECT 6.0 cordless na telepono/ answering system na may BLUETOOTH® wireless na teknolohiyang ito Binabati kita. Bago gamitin ang produktong ito ng AT&T, pakibasa ang seksyong Mahalagang impormasyon sa kaligtasan sa pahina 1-3 ng manwal na ito. Parehong modelo at serial number ng iyong AT&T …