Bissell 2765N CrossWave Cordless Max na Gabay sa Gumagamit

Bissell 2765N CrossWave Cordless Max ANO ANG KASAMA ANG PAGSI-SINGIL NG PAGPUPUNO NG TUBIG PAANO GAMITIN ANG PAGLILINIS AT PAGMAINTENANCE PAGPAPALIT NG BATTERY ©2020 BISSELL Inc. All rights reserved. Nakalimbag sa China. Numero ng Bahagi 1620903 02/20 RevC Bisitahin ang aming website sa: global.BISSELL.com