HoMEDiCS BM-AC107-1PK Body Flex Air Compression Stretching Mat Manwal ng Instruksyon

Ang manwal ng gumagamit ng HoMEDiCS BM-AC107-1PK Body Flex Air Compression Stretching Mat ay nagbibigay ng mahahalagang tagubiling pangkaligtasan para sa paggamit ng banig, kabilang ang mga pag-iingat upang maiwasan ang electric shock, paso, at pinsala. Pinapayuhan din ng manual ang mga user na gamitin lamang ang banig para sa layunin nito at huwag gumamit ng mga attachment na hindi inirerekomenda ng HoMedics. Mahalaga para sa mga gumagamit na basahin ang lahat ng mga tagubilin bago gamitin at panatilihing walang lint at buhok ang mga butas ng hangin. Ang produktong ito ay hindi inilaan para sa medikal na paggamit.