anko 43190454 Bluetooth Light up Party Speaker Instruction Manual

anko 43190454 Bluetooth Light up Party Speaker Mangyaring basahin nang mabuti ang lahat ng mga tagubilin at panatilihin para magamit sa hinaharap. Mahahalagang Pag-iingat Ang apparatus ay hindi dapat malantad sa pagtulo o splashing at walang mga bagay na puno ng mga likido, tulad ng mga vase, ang dapat ilagay sa apparatus. Pinakamababang distansya na 100 cm sa paligid ng apparatus para sa sapat na …