Manwal ng Gumagamit ng Bat-Caddy Electric Golf Caddy

Bat-Caddy Electric Golf Caddy PANSIN: Mangyaring sundin ang lahat ng mga tagubilin sa pagpupulong. BASAHIN ng mabuti ang mga tagubilin upang maunawaan ang mga pamamaraan sa pagpapatakbo BAGO mo paandarin ang iyong caddy. PACKING LIST X4 Classic, X4 Sport Caddy Frame na may front wheel 2 Rear Wheels (Kaliwa at Kanan) 1 Battery Pack (Baterya, Bag, Leads) 1 Charger 1 Tool Kit Operational Instructions User …

Bat-Caddy X8 Series Electric Golf Caddy User Manual

User Manual X8 Series X8 Pro X8RATTENTION: Mangyaring sundin ang lahat ng mga tagubilin sa pagpupulong. BASAHIN ng mabuti ang mga tagubilin upang maunawaan ang mga pamamaraan sa pagpapatakbo BAGO mo paandarin ang iyong caddy. PACKING LIST X8 Pro 1 Caddy Frame 1 Single Wheel Anti-Tip Wheel at Pin 2 Rear Wheels (Kaliwa at Kanan) 1 Battery Pack (Baterya, Bag, Mga Lead) 1 Charger 1 …