SEALEY ATD25301 AUTO RETRACTABLE RATCHET TIE DOWN Gabay sa Gumagamit

SEALEY ATD25301 AUTO RETRACTABLE RATCHET TIE DOWN Salamat sa pagbili ng produkto ng Sealey. Ginawa sa isang mataas na pamantayan, ang produktong ito ay, kung gagamitin ayon sa mga tagubiling ito, at maayos na pinananatili, ay magbibigay sa iyo ng mga taon ng walang problemang pagganap. MAHALAGA: PAKIBASA NG MABUTI ANG MGA INSTRUCTION NA ITO. TANDAAN ANG LIGTAS NA MGA KINAKAILANGAN, MGA BABALA, AT MAG-INGAT. GAMITIN NG TAMA ANG PRODUKTO…