Manwal ng Gumagamit ng Apple AirPods Pro Gen 2

apple AirPods Pro Gen 2 Kaligtasan at paghawak Para sa karagdagang impormasyon sa kaligtasan at pangangasiwa, tingnan ang Gabay sa Gumagamit ng AirPods sa support.apple.com/guide/airpods Mahalagang impormasyon sa kaligtasan Pangasiwaan ang mga AirPod at case nang may pag-iingat. Naglalaman ang mga ito ng mga sensitibong bahagi ng elektroniko, kabilang ang mga baterya, at maaaring masira, makapinsala sa pag-andar, o magdulot ng pinsala kung malaglag, masunog, mabutas, madurog, mabuwag, o kung malantad ...