Mous A448 Wireless Charging Instruction Manual

Tiyaking ligtas at wastong paggamit ng iyong A448 Wireless Charging Car Vent Mount o A472 Wireless Charging Suction Mount kasama ang buklet na ito ng pagtuturo. Matutunan kung paano gamitin at i-set up ang iyong device para sa pinakamahusay na performance sa pag-charge. Tugma sa iba't ibang modelo ng device, kabilang ang A448, A471, at A472. FCC ID: 2AN72-A448 at IC: 26279-A448.