SAMSUNG RMCSPB1SP1 Smart Remote na Mga Tagubilin

Ang Samsung Smart Remote (Power) Pindutin upang i-on o i-off ang Projector. (Voice Assistant) Pinapatakbo ang Voice Assistant. Pindutin nang matagal ang button, magsabi ng command, at pagkatapos ay bitawan ang button para patakbuhin ang Voice Assistant. • Maaaring mag-iba ang mga wika at feature ng sinusuportahang Voice Assistant ayon sa heograpikal na rehiyon. Panatilihin ang remote na higit sa 0.6 pulgada…