lowes 49300325 5 Light Chandelier User Manual

lowes 49300325 5 Light Chandelier OVERVIEW Hardware (Ang mga bahagi ay hindi ayon sa sukat) ANG MANWAL NA ITO AY MAY MAHALAGANG IMPORMASYON SA KALIGTASAN. MANGYARING BASAHIN AT PANATILIHAN PARA SA HINAAD NA SANGGUNIAN. MAHALAGANG IMPORMASYON SA KALIGTASAN Pakibasa at unawain ang buong manwal na ito bago subukang i-assemble, patakbuhin o i-install ang produkto. Patayin ang kuryente sa pangunahing fuse box (o circuit breaker box) …