Honeywell Plug-in Switch (Single Plug) 39444/ ZW4103 Manual

Honeywell Plug-in Switch (Single Plug) SKU: 39444/ ZW4103 Quickstart Isa itong On/Off Power Switch para sa . Upang patakbuhin ang device na ito mangyaring ikonekta ito sa iyong mains power supply. Mahalagang impormasyon sa kaligtasan Mangyaring basahin nang mabuti ang manwal na ito. Ang hindi pagsunod sa mga rekomendasyon sa manwal na ito ay maaaring mapanganib o maaaring lumabag sa batas. Ang tagagawa,…